Teknologi som gjør grønn hydrogen billigere

Vi snakker massive datamengder når hydrogen skal produseres.

PwC-teamet skulle hjelpe Hystar med å lage hydrogen billigere ved hjelp av kunstig intelligens. Hydrogen er et av svarene på et av samfunnets største problemer: Klimakrisen.

Vi kan ikke nå utslippsmålene uten grønn hydrogen. Det er det som driver oss.

Alejandro BarnettChief Technology Officer, Hystar

Hystar har verdens mest effektive og sikreste PEM-elektrolysør. De produserer hydrogen 10% mer effektivt enn andre.

Playback of this video is not currently available

3:28

Hystar lager grønn hydrogen billigere med hjelp fra PwC

Kunstig intelligens kan forbedre elektrolysøren

Hvordan fungerer elektrolysørene over tid? Hvordan blir effekten påvirket om du slår den ofte av og på? Dette er viktig for å finne ut av hvordan hydrogen kan bli så billig som mulig.

I en elektrolysør er det utrolig mange faktorer som påvirker effektiviteten på kort og lang sikt. En rekke sensorer i enheten måler diverse parametere, som f.eks trykk og temperatur. Det er essensielt å kunne utnytte seg av denne dataen for å effektivisere driften og forbedre elektrolysøren. For å finne de nødvendige sammenhengene må man ty til avanserte metoder: kunstig intelligens.

Store elektrolysører kan koste over 100 millioner kroner. Kundene til Hystar vil nok bli glade om de kan spare penger ved optimalisert drift.

Martin

PwC sin jobb var å bistå Hystar med utvikling av digitale verktøy som skal brukes til videreutvikling og analyse. Hystar jobber kontinuerlig med produktutvikling for å tilgjengeliggjøre billigere grønn hydrogen. Det er nøkkelen for at hydrogen skal være løsningen på klimakrisen.

Hystar vokser utrolig fort. De ønsker å jobbe mer kosteffektivt enn konkurrentene. Derfor trenger de en god strategi på hvordan de skal ta i bruk data.

Morten

Vi kartla Hystar sine behov. Konkrete digitale verktøy vil bygge fundamentet for fremtiden.

Martin

Hystars teknologi er basert på mer enn 10 års forskning. De bruker betydelig tynnere membraner enn i en vanlig elektrolysør. Dette gjør den mer effektiv siden spenningsfallet er proporsjonalt med tykkelsen til membranen. Vanligvis er det problematisk å bruke tynne membraner på grunn av sikkerhetsaspekter, men her har Hystar en løsning der de blåser luft inn på anoden.

Dette gjør den til markedets sikreste elektrolysør.

I drift vil sensorene kontinuerlig gi fra seg store datamengder, som kan analyseres og gi verdifull informasjon som kan gjøre hydrogen billigere.

Jeg brenner for dette prosjektet fordi jeg tror at grønn hydrogen har en viktig rolle i det grønne skiftet. PwC bistår Hystar i overgangen fra en liten til en stor bedrift.

Mari

Hydrogenbransjen vokser kraftig og Hystar klargjør produkter for gigawatt-skala. Vi inviterte derfor inn viktige internasjonale aktører fra hele verdikjeden så vi sikrer dialog og utvikling på tvers. Solfrid og Lavrans fra PwC hjalp oss med å fasilitere en Design Thinking-workshop. Det er gull verdt for industrien!

Fredrik MowillCEO, Hystar

Det er utrolig givende å jobbe med et prosjekt som utgjør en forskjell.

Morten


Dette gjorde PwC for Hystar da de vant PwC-fondet i 2022

  • Satte opp en hensiktsmessig skyinfrastruktur for innsamling, transformasjon og analyse av data. 

  • Bygget Python/Streamlit-basert data- & analyseverktøy som forenkler og effektiviserer arbeidet med å samle inn og bearbeide sensordata 

  • Fasiliterte digital strategi:

    • Kartlegging av behov og digitale verktøy i bruk i dag hos Hystar.

    • Etablering av målbilde for digitale kapabiliteter etter research, intervjuer og workshops.

  • Sparring på teknologi- og analysesiden. I fremtiden vil Hystar kunne bruke Sklearn, Pytorch, Xgboost, Prophet og  Pandas for å predikere vedlikehold og produksjonsoptimalisering.

  • Fasiliterte en Design Thinking-workshop for Hystar med deltagere fra hele hydrogen-verdikjeden med fokus på oppskalering av hydrogenfabrikker til gigawatt-skala.

Hystar er årets vinner

Hystar (åpnes i nytt vindu) vant konsulenttjenester til en verdi av en million kroner!

PwC-fondet

Karriere

Vil du jobbe med teknologi i PwC?

Ledige stillinger

Lars Erlend Leganger

Direktør | AI-ekspert, Oslo, PwC Norway

997 12 762

Email