Finansiell revisjon

PwC er verdens største leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester til olje- og gassektoren. Typisk for våre engasjement er at vi kombinerer bransjekompetanse med kunnskap om de eksplisitte tjenestene våre kunder etterspør.

I Norge, og internasjonalt, har PwC nettverk av erfarne bransje- og fagspesialister som bistår våre kunder i hele bredden av vårt tjenestespekter. Omfanget av vår bistand til næringen er sterkt økende.

Det regulatoriske og regnskapsmessige regelverket er utfordrende for olje- og gasselskapene, som blant annet å opererer på tvers av regulatoriske- og skattemessige regimer. Geo-politiske utfordringer, miljørelaterte krav, handelsvilkår,  utfordringer i forhold til energi - og naturressurs tilgang, ofte sammen med komplekse juridiske strukturer og samarbeidsavtaler er med på å vanskeliggjøre arbeidet. I tillegg står selskapene ofte overfor store investeringsbehov med utfordringer knyttet til blant annet finansiering.

Relevante revisjonstjenester fra PwC er revisjon av årsregnskap, lisensrevisjon, partnerrevisjoner, avtalte kontrollhandlinger, regnskapsmessig bistand knyttet til NGAAP, IFRS og US GAAP for olje og gassindustrien.


Tjenester innen "reporting and compliance" hvor PwC bistår:

  • Evaluering og forbedring av selskapets corporate governance
  • SOX 404-tjenester
  • IT-revisjon
  • Internrevisjonsoppgaver som å evaluere og forbedre selskapets risikostyring og rapportering
  • Revisjonsorienterte internkontroll-tjenester

Kontakt oss

Gunnar Slettebø

Partner l Leder for revisjon E&P

Tlf: 952 61 145

Følg oss