Erik Aarevoll

Erik Aarevoll

Advokatfullmektig | Associate, PwC Norway

Erik er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC (Bergen) og har vært ansatt siden februar 2022. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, hvor han tok spesialemner i skatterett og selskapsrett. I tillegg har Erik skrevet masteroppgave innenfor merverdiavgiftsrett.

Erik sin kjernekompetanse er skatte- og avgiftsrett, både for nasjonale og internasjonale forhold. Han kan også bistå med rådgivning i tilknytning til selskapsrettslige problemstillinger.

I tillegg til å være utdannet jurist har Erik en bachelorgrad i markedsføring og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere også studert økonomi og administrasjon, og har erfaring med salgs- og personalledelse.

Kontaktinformasjon

Tlf: 936 76 593

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra februar 2022, Elkjøp Norge fra 2009 til 2019, Trainee i Smitfort-Staal avd. av ThyssenKrupp Nederland, juni 2013

Fagområde

  • Nasjonal skatt, Internasjonal skatt, Merverdiavgift i Norge, Selskapsrett

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen
Følg oss