Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Advokat | Partner, PwC Norway

Gunnar er partner i PwC sin granskingsenhet siden 2008. Han har femten års erfaring i arbeidet mot økonomisk kriminalitet, både som privat gransker, som tidligere leder av økoteam i politidistrikt og første statsadvokat i ØKOKRIM. Gunnar har omfattende erfaring med prosjektledelse innen gransking av økonomiske misligheter, eks. korrupsjon, og har ledet granskingen av en rekke saker, både nasjonalt og internasjonalt, for store og små selskaper, og for offentlig virksomhet. Som ansvarlig partner, har Gunnar en sentral rolle som sparringspartner både overfor kunden og teamet. Gunnar har også gjennomført en rekke rettslige vurderinger av faktum i granskingssaker. Gunnar er utdannet jurist, økonom og har master i regnskap og revisjon. Han er advokat siden 2001.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 175

Kontakt meg

Fagområde

  • Gransking
  • Prosedyre