Kristina Ringheim

Kristina Ringheim

Advokat | Senior Manager, PwC Norway

Kristina er advokat/senior manager i Bergen. Hun startet i PwC i 2022 etter 13 år i Forsvaret, der hun jobbet som seniorrådgiver i kontraktsavdelingen. Kristina har tung erfaring med å utarbeide kontraktsutkast og forhandle kontrakter, og har håndtert både norske og internasjonale leverandører. Hun har god kommersiell og prosjektfaglig forståelse, samt forståelse og interesse for strategisk kommunikasjon og interessenthåndtering.

I tillegg til sin master i rettsvitenskap fra 2007 har Kristina gjennomført flere kurs, bl.a. forhandlinger ved Oxford University, ledelse ved Forsvarets Høyskole og bedriftsøkonomi og regnskap ved NHH.

Hos PwC bistår Kristina i utarbeidelse av alle typer avtaler, som kjøp og salg, samarbeid, konfidensialitetsavtaler mv. Hun bistår også klienter i oppfølging av inngåtte kontrakter og strategisk rådgivning knyttet til forhandlinger og kontraktsgjennomføring.

Kontaktinformasjon

Tlf: 402 19 440

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2022
  • Forsvarsmateriell 2008 - 2021

Fagområde

  • Kontraktsrett
  • Offentlige anskaffelser
Følg oss