Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Stian Brumoen

Stian Brumoen

Advokat , PwC Norway

Stian har arbeidet som jurist / advokat i offentlige forvaltning og privat advokatfirma siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2002. Han har jobbet med nasjonal og internasjonal skatterett siden 2004. Stian har betydelig erfaring innen bedriftsbeskatning og egenkapitaltransaksjoner. 

Innenfor bedriftsbeskatningsområdet har han utstrakt erfaring med skatterapportering, generell skatterådgivning og klage- og bokettersynssaker. Han har bred erfaring som skatterådgiver i transaksjoner, herunder generasjonsskifter, struktureringer og due diligence. Innenfor egenkapitaltransaksjonsområdet bistår Stian med blant annet stiftelse og avvikling av selskap, kapitalendringer, reorganiseringer (fusjoner, fisjoner, omdanninger, mv.), utbytte og konsernbidrag.

I tillegg bistår han innenfor områdene personskatt, generell selskapsrett og avtalerett.

Stian holder kurs og foredrag innen skatt og selskapsrettslig forhold.

Stian begynte i PwC i 2016 etter å ha jobbet som skattejurist i Skatt øst og advokat i Ernst & Young Advokatfirma i henholdsvis fem og syv år. 

Kontaktinformasjon

Tlf: 997 87 837

Kontakt meg

Fagområde

  • Skatterett
  • Selskapsrett
  • Kontraktsrett