Stian Brumoen

Stian Brumoen

Advokat | Senior Manager, PwC Norway

Stian har jobbet med nasjonal og internasjonal skatterett siden 2004. Stian har også betydelig erfaring innen egenkapitaltransaksjoner og omorganiseringer.

Innenfor bedriftsbeskatning har Stian utstrakt erfaring med generell skatterådgivning, skatterapportering, og klage- og bokettersynssaker. Stian har bred erfaring som skatterådgiver i transaksjoner, struktureringer og due diligence-prosesser. På selskapsrettsområdet bistår Stian blant annet med kapitalendringer, omorganiseringer, utbytte og konsernbidrag.

Stian bistår i tillegg innenfor områdene personskatt, generell selskapsrett og kontraktsrett.

Kontaktinformasjon

Tlf: 997 87 837

Kontakt meg

Fagområde

  • Skatterett, Selskapsrett, Kontraktsrett
Følg oss