Gunnar Holm Ringen

Partner | Ansvarlig advokat, PwC Norway

Gunnar er advokat og har master i regnskap og revisjon. Han er ansvarlig for forebyggende mislighetstjenester og juridiske tjenester i PwC Gransking Oslo. Han jobber også med regnskapsgranskinger.

Videre har Gunnar ansvaret for PwC Norges egne retningslinjer og rutiner for blant annet antikorrupsjon og hvitvasking, i tillegg til å være varslingsmottak.

Med bakgrunn som førstestatsadvokat i Økokrim, og som politiinspektør i politiet har han lang erfaring med etterforskning, påtale og prosedyre av alvorlige saker relatert til de fleste former for økonomiske misligheter.

Gunnar har også vært dommer i tingrett.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 175

Kontakt meg