Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, PwC Norway

Gunnar er nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC, er advokat og statsautorisert revisor. Han har lang erfaring med faktaundersøkelser og straff- og sivilrettslige vurderinger av innhentet faktum, og har jobbet i PwC siden 2009.

Gunnar har omfattende erfaring med varslingssaker, samt forebygging av misligheter og korrupsjon for en rekke klienter i både offentlig og privat sektor. Gunnar har også lang erfaring med rådgivning innen antihvitvask.

Gunnar har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim og leder av økoteam i politidistrikt.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 175

Kontakt meg

Følg oss