Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Nils-Kristian Synes

Nils-Kristian Synes

Direktør | Revisjon, PwC Norway

Nils-Kristian er statsautorisert revisor. Han ble ansatt i PwC i 1984 og arbeidet de første årene ved vårt kontor i Sandnes. Fra 1990 var han i en periode på tre år økonomisjef i en sjømatbedrift i Ålesund. Nils-Kristian har vært en del av den lokale ledelsen i PwC Møre og Romsdal siden selskapet etablerte det første kontoret her i 1992.

Som revisor og rådgiver har Nils-Kristian opparbeidet seg en lang og bred erfaring innen ulike bransjer for selskaper av ulik størrelse og kompleksitet. Det spenner fra små familie eide selskap til større nasjonale og internasjonale konsern, herunder børsnoterte og offentlig eide selskap. Av bransjer kan det nevnes at han har og har hatt en del engasjement innen marin, maritim, møbel, energi og helse.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 836

Kontakt meg