Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Nyutdannede og studenter

Få karrieren du ønsker deg

Trigges du av tanken på å bidra til å løse viktige samfunnsproblemer, side om side med fageksperter?

I PwC kan du jobbe innenfor spennende områder som teknologi, revisjon, rådgivning, regnskap og juss. Vi er til stede over hele landet med våre 28 kontorer. 

Playback of this video is not currently available

4:26

Hvordan er det å være Summer Intern i PwC?

Videoen er tekstet.Våre tjenesteområder

Vi har mange ulike tjenester og fagfelt du kan bli en del av. Her er en oversikt over våre tjenesteområder som du kan jobbe med. Merk at det i noen prosesser er mulig å søke seg til flere av våre tjenesteområder og kontor. Husk å få frem motivasjonen for tjenesteområde(ne) og kontor(er) du velger å søke på. 

Consulting

Som rådgiver i Consulting vil mye av arbeidshverdagen din handle om å hjelpe virksomheter med å ruste seg for fremtiden!

Det kan handle om alt fra digital transformasjon, utvikling av nye produkter eller tjenester, til strategi og implementering.

I Consulting får man jobbe med kollegaer som har bakgrunn fra et bredt spekter av fagfelt, og vi setter sammen team med ulik ekspertise som best mulig kan bistå med å løse kundens behov.

Consulting finnes her: Bergen, Florø, Førde, Kristiansand, Molde, Måløy, Oslo, Sandane, Stavanger, Stryn, Tromsø, Trondheim, Ulsteinvik og Vestfold.

Les mer om rollen som konsulent i PwC.

Deals

Deals består av fire tjenesteområder, alle er involvert i ulike faser av transaksjonsprosessen:

  • Mergers & Acquisitions – bred rådgivning typisk i forbindelse med salg av virksomheter.
  • Transaction Services – finansiell analyse og due diligence på vegne av kjøper (FDD) eller selger (VDD).
  • Evaluation & Analytics – verdsettelse og analyse av store datasett for å gi dypere innsikt.
  • Deals Strategy – bistår selskaper med kommersielle- og strategiske analyser både før og etter en transaksjon.

Deals finnes her: Bergen, Oslo og Stavanger.

Les mer om rollen som rådgiver i Deals.

Risk

Liker du å løse komplekse utfordringer og jobbe med risikovurdering? Da er Risk avdelingen for deg!

Det meste innen digital utvikling innebærer både muligheter og trusler, og da gjelder det å være i forkant. Rådgiverne i Risk hjelper kundene våre med å forstå risiko og etablere gode kontroll- og styringssystemer. Det krever veloverveide beslutninger og at vi følger opp med gode og riktige tiltak.

Vi jobber med alt fra forebygging og håndtering av sikkerhetshendelser, til å utvikle ERP-løsninger og utarbeide systemer for risikostyring.

Risk finnes her: Oslo.

Les mer om rollen som rådgiver i Risk.

Revisjon

Som revisor i PwC får man delta på en spennende endringsreise innen revisjonsfaget, og vi trenger mennesker som tenker nytt og tør å utfordre.

Vi jobber stadig med å utvikle nye og innovative verktøy og ta i bruk kunstig intelligens (AI) og roboter i vårt daglige arbeid, og vi jobber derfor i større grad tverrfaglig med vår teknologiavdeling. Med nye teknologiske verktøy har vi som revisorer fått en desto viktigere rolle som tillitsleverandør.

Som revisorer har vi et viktig samfunnsoppdrag: Vi bidrar med tillit til rapporteringen. Det er nettopp vår verifikasjon som skaper økt troverdighet for alle selskapets interessenter, enten det er investorer, leverandører, kredittgivere, offentlige myndigheter, eller kunder.

Revisjon finnes på alle våre kontorer.

Les mer om rollen som revisor.

Regnskap

Som regnskapsfører i PwC får du muligheten til å jobbe med alt fra regnskap og økonomifunksjoner til lønn- og HR-relaterte funksjoner

Regnskapsføring er ikke ett fag, det er mange. Vi er eksperter på mange fagdisipliner innen regnskap, enten det er løpende bokføring, rapportering, økonomisystemer, skatt og avgift eller automatisering.

Som regnskapsfører i PwC får man ta rollen som kundens økonomisjef. Dette innebærer mer enn at vi tar ansvar for den løpende bokføringen.

Vi holder et overordnet blikk på at virksomheten når sitt fulle potensial, og at økonomifunksjonen fungerer effektivt, som i bunn og grunn er helt vitalt for virksomhetens eksistens.

Regnskap finnes her: Bergen, Oslo og Kristiansand.

Les mer om rollen som regnskapsfører hos PwC.

Tax and Legal Services

Vårt advokatfirma er et av verdens største nettverk innen skatt, avgift og forretningsjus.

Som advokat i TLS (Tax and Legal Services) får du muligheten til å jobbe med rådgivning innen alt fra personvern og arbeidsrettslige tjenester til skattetvister og juridisk bistand til offentlige virksomheter.

Vi jobber også med juridisk due diligence. Juridisk due diligence er en juridisk gjennomgang av virksomheter. Gjennomgangen gir et godt overblikk over virksomhetens potensial og utfordringer.

I mange av disse leveransene jobber vi tverrfaglig med andre tjenesteområder i PwC, noe som gjør at man får jobbe med å løse spennende utfordringer for store og små selskaper i Norge.

Tax and Legal Services finnes her: Bergen, Førde, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Les mer om rollen som advokat.

Rekrutteringsprosessen for deg som nyutdannet

Vi har primært to rekrutteringsprosesser for nyutdannede i året, en på høsten og en på vinteren, med oppstart påfølgende høst. I advokatfirmaet har vi løpende opptak hele året. Du finner annonsene i oversikten på karrieresiden, og kan også velge å abonnere på varsel om stillinger om du ønsker det. Når vi vurderer søkere er det flere faktorer som spiller inn. Vi ser blant annet på: faglige resultater, erfaring, motivasjon og personlige egenskaper.

  1. Finn ut hvilket tjenesteområde og kontor som passer best for deg
  2. Send inn søknad elektronisk
  3. Fullfør evnetestene du får tilsendt
  4. Gjennomgang av søknad og tilbakemelding
  5. Intervjuprosess. Her blir du kjent med potensielt fremtidige kollegaer gjennom ulike vurderingsøvelser.

Les flere tips til søkeprosessen her

Har du spørsmål så hjelper vi deg gjerne!

 

Gjennomføring av søknads- og rekrutteringsprosessen

Kan jeg gjenbruke testresultater fra tidligere?

Har du søkt på en stilling hos oss som nyutdannet tidligere i høst/vinter vil du ha mulighet til å gjenbruke testresultatene fra tidligere i de aller fleste av våre prosesser for nyutdannede. For å gjenbruke testresultatene klikker du inn på linken i invitasjonen til å ta tester som du mottar etter innsendt søknad. Her vil du få mulighet til å klikke "bruk på nytt" bak den enkelte testen du ønsker å gjenbruke resultatet fra. Får du ikke opp valgmuligheten “bruk på nytt” betyr det at stillingen du søker på har et annet testsett.

Kan jeg søke på flere stillinger med samme søknadsfrist?

Søker du deg til flere av våre tjenesteområder vil du bli bedt om å prioritere i hvilken rekkefølge du ønsker at hvert valg skal vurderes. Søker du 2 eller flere av våre tjenesteområder f.eks Tjenesteområde A og Tjenesteområde B kan du ikke sette opp Prioritet 1 på begge, men må ta et valg om i hvilken rekkefølge du ønsker at vi skal vurdere din søknad for det enkelte tjenesteområdet. Eksempelvis:

Søknad til tjenesteområde A: Prioritet 2
Søknad til tjenesteområde B: Prioritet 1

Hvordan vil rekrutteringsprosessen se ut?

Rekrutteringsprosessen for deg som kandidat er heldigital. Dette både på grunn av gjeldende restriksjoner, men også som følge av at vi har satt oss ambisiøse mål for å redusere vårt klimafotavtrykk og har forpliktet oss i Norge og globalt til å oppnå netto nullutslipp innen 2030. Dette krever at vi tilpasser oss for å sikre mer bærekraftig gjennomføring av våre prosesser.

Rekrutteringsprosessen hos oss krever at du har tilgang til egen PC på intervjudagen for å kunne forberede deg til individuelt case.

Blir du invitert til rekrutteringsprosess hos oss vil du få utfyllende informasjon om dagen, hvilke øvelser du skal gjennom, når det enkelte intervjuet starter, hvor mange du skal møte og møtested. Det er viktig for oss at du også blir kjent med oss gjennom prosessen og du vil derfor kunne forvente å møte flere PwC-ere når du er i prosess med oss.

Hva får du hos oss?

Vi legger vekt på trivsel og samhold hos oss i PwC. Vi ønsker også at medarbeiderne våre skal ha mulighet til å utvikle seg og bygge sin individuelle karriereplan. Derfor får alle en karriereveileder. Sammen legger dere rammene for hva du ønsker, hvilke ambisjoner du har og hva du ønsker å prestere i kombinasjon med selskapets strategi, behov og muligheter til å imøtekomme dette.

Personlig og faglig utvikling gjennom utviklingsplaner, kursing og etterutdanning

Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Subsidiert trening
og bedriftsidrettslag

Rabattavtaler

Jobbe med spennende prosjekter

Bli med på et studentarrangement

Da får du mulighet til å møte oss og vi får møte deg. Det kan være en start på et godt samarbeid fremover.

 

Kalender-ikon

Opplev PwC for en dag

Vi har fire arrangementer hvor du som student kan komme på besøk for en dag: Tech Explore for teknologistudenter, Design Explore for tjenestedesignere, Experience for revisorer og Consulting Explore for konsulenter.

Søk Tech Explore nå

Rakett-ikon

Summer internship

Vi ønsker studenter som studerer på 3. eller 4. kull til å jobbe hos oss i sommer som rådgivere og revisorer. Plassene rekrutteres hver høst.

Mer informasjon
kommer

Rakett-ikon

Winter internship

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i revisjon? Som økonomistudent kan du også være intern hos oss i vinter. Plassene rekrutteres hver høst.

Søk høsten 2022

Hode-ikon

Trainee hos Advokatfirmaet PwC

Er du jusstudent og har avlagt eksamen på 3. avdeling, kan du søke om å få plass som trainee. Opplev hvordan det er å jobbe som advokat i PwC, innen våre hovedområder skatt, avgift, transaksjonsstøtte og forretningsjus.

Løpende opptak

Masterstudent-ikon

Søk støtte til master

Ønsker du å ta MRR? Da kan du søke stipend fra oss.

Løpende opptak

Kontakt oss

Siw Aasarmoen

Siw Aasarmoen

Rekruttering, PwC Norway

Tlf: 994 23 483

Marit Stolpestad

Marit Stolpestad

Rekruttering, PwC Norway

Tlf: 905 81 448