Dette kan du jobbe med hos oss


Lurer du på hvilken avdeling hos oss som kan passe best for deg og din kompetanse? Her er en oversikt over våre tjenesteområder og fagfelt. 
 


Consulting

Som rådgiver i Consulting vil mye av arbeidshverdagen din handle om å hjelpe virksomheter med å ruste seg for fremtiden: Det kan handle om alt fra digital transformasjon, utvikling av nye produkter eller tjenester, til strategi og implementering. I Consulting får man jobbe med kollegaer som har bakgrunn fra et bredt spekter av fagfelt, og vi setter sammen team med ulik ekspertise som best mulig kan bistå med å løse kundens behov. 

Hos oss jobber blant annet noen av Norges mest erfarne tjenestedesignere. Teamet av tjenestedesignere jobber kreativt, og tar i bruk kundeinnsikt samt designmetoder for å optimalisere brukertjenester og løse komplekse utfordringer.

Vi har også et dedikert fagmiljø for rådgivning mot offentlig sektor. Her jobber blant annet statsvitere, samfunnsøkonomer og siviløkonomer tverrfaglig med teknologer, designere og jurister for å være med å løse noen av de mest komplekse problemstillingene i offentlig sektor. Vi jobber med virksomheter som Skatteetaten, Bufdir, Politiet og Forsvaret, og har blant annet jobbet med videreutvikling av utdanningssektoren ny teknologi og bedre læringsopplevelser.

I Consulting satser vi sterkt på Business Technology, som er rådgivning i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi. Rådgiverne i vår BusTech-avdeling har gjerne bakgrunn fra teknologifag kombinert med økonomi, og er spesielt drevet av å ta i bruk teknologiforståelse for å skape forretningsverdi for kundene våre.

 

Deals

Våre rådgivere i Deals hjelper virksomheter og deres eiere gjennom transaksjonsprosessen – med innledende analyse, verdsettelse, due diligence og rådgivning knyttet til oppkjøp, salg, restrukturering og finansiering.

Deals består av fire tjenesteområder, alle er involvert i ulike faser av transaksjonsprosessen: 

 • Mergers & Acquisitions – bred rådgivning typisk i forbindelse med salg av virksomheter.
 • Transaction Services – finansiell analyse og due diligence på vegne av kjøper (FDD) eller selger (VDD).
 • Valuation & Analytics – verdsettelse og analyse av store datasett for å gi dypere innsikt. 
 • Deals Strategy – bistår selskaper med kommersielle- og strategiske analyser både før og etter en transaksjon.

Som nyutdannet får du gjennom vårt traineeprogram EDGE opplæring og erfaring i de ulike tjenesteområdene og dermed bred transaksjonskompetanse.

 

Risk

Som rådgiver i Risk Services vil du ha muligheten til å hjelpe virksomheter å forstå og prioritere risiko, samt etablere gode kontroll- og styringssystemer. 

Våre tjenesteområder:

 • Governance, Risk, Compliance & Internal Audit jobber med internrevisjon, samt internkontroll og risikostyring relatert til finansiell rapportering, IT-styring og personvern. 
 • Financial Services jobber med regulatorisk bistand og internrevisjon innenfor bank- og finansbransjen (blant annet antihvitvasking, investorbeskyttelse, risikostyring og kapitalkrav.)

 • CFO Solutions jobber med operativ økonomistyring. Alt fra å optimalisere økonomifunksjoner internt og eksternt samt tilby kompetanse og kapasitet hvor man inntrer rollen som f.eks CFO, konsernregnskapssjef eller finance controller.

 • Cyber Security & Privacy hjelper bedrifter med å imøtekomme den stadig voksende cybertrusselen og behovet for å følge personvernregler- alt fra etisk hacking, overordnede analyser av cyberrisiko i selskaper til teknisk bistand og endring. 

 • Sustainability and Climate Change rådgir om bærekraft innenfor ulike fagfelt. Dette inkluderer juridisk og regulatorisk rådgivning, bærekraftsrapportering, bærekraftsstrategi og klimarisiko.

 • Forensic bistår med granskninger av økonomisk kriminalitet og å ettergå beslutningsprosesser. 

 • Tech jobber med digitalisering og automatisering av prosesser, web og produktutvikling, og bruken av analyser og maskinlæring til forretningsbeslutninger. 
 • Capital Markets and Accounting Advisory Services (CMAAS) er markedsledende innenfor kapitalmarkedet, børsnoteringer, IFRS og rapportering til investorer. Vi arbeider tverrfaglig som prosjektledere i tett samarbeid med de andre tjenesteområder i PwC og leverer helhetlige løsninger. Vi er rådgivere for mange av Norges største og mest spennende selskaper på og utenfor børs, samt private equity eide selskaper.

Revisjon

Som revisor i PwC får man delta på en spennende endringsreise innen revisjonsfaget, og vi trenger mennesker som tenker nytt og tør å utfordre.

Vi jobber stadig med å utvikle nye og innovative verktøy og ta i bruk kunstig intelligens (AI) og roboter i vårt daglige arbeid, og vi jobber derfor i større grad tverrfaglig med vår teknologiavdeling. Med nye teknologiske verktøy har vi som revisorer fått en desto viktigere rolle som tillitsleverandør.

Vi vektlegger spisskompetansen som vi mennesker har som enestående fortrinn, deriblant tolkning og kvalitetssjekk av data. Vi anerkjenner verdien av big data og jobber med å få mest mulig ut av virksomhetens data for bruk i revisjon.

Som revisorer har vi et viktig samfunnsoppdrag: Vi bidrar med tillit til rapporteringen. Det er nettopp vår verifikasjon som skaper økt troverdighet for alle selskapets interessenter, enten det er investorer, leverandører, kredittgivere, offentlige myndigheter, eller kunder.

PwC har vært Tromsø-selskapet Drytechs revisor siden 2009. Les hvordan PwC har vært med på omstillingsreisen her.

Tax and Legal Services (Advokatfirmaet PwC)

Vårt advokatfirma er et av verdens største nettverk innen skatt, avgift og forretningsjus.

Som advokat i TLS får du muligheten til å jobbe med rådgivning innen alt fra personvern og arbeidsrettslige tjenester til skattetvister og juridisk bistand til offentlige virksomheter.

Vi jobber også med juridisk due diligence. Juridisk due diligence er en juridisk gjennomgang av virksomheter. Gjennomgangen gir et godt overblikk over virksomhetens potensial og utfordringer.

I mange av disse leveransene jobber vi tverrfaglig med andre tjenesteområder i PwC, noe som gjør at man får jobbe med å løse spennende utfordringer for store og små selskaper i Norge.