Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Dette kan du jobbe med hos oss


Lurer du på hvilken avdeling hos oss som kan passe best for deg og din kompetanse? Her er en oversikt over våre tjenesteområder og fagfelt. 
 


Consulting

Som rådgiver i Consulting vil mye av arbeidshverdagen din handle om å hjelpe virksomheter med å ruste seg for fremtiden: Det kan handle om alt fra digital transformasjon, utvikling av nye produkter eller tjenester, til strategi og implementering. I Consulting får man jobbe med kollegaer som har bakgrunn fra et bredt spekter av fagfelt, og vi setter sammen team med ulik ekspertise som best mulig kan bistå med å løse kundens behov. 

Hos oss jobber blant annet noen av Norges mest erfarne tjenestedesignere. Teamet av tjenestedesignere jobber kreativt, og tar i bruk kundeinnsikt samt designmetoder for å optimalisere brukertjenester og løse komplekse utfordringer.

Vi har også et dedikert fagmiljø for rådgivning mot offentlig sektor som blant annet jobber med å sikre bedre pasientbehandling i helse-Norge, mer fremtidsrettede arbeidsformer i det nye Regjeringskvartalet og videreutvikling av utdanningssektoren med ny teknologi og bedre læringsopplevelser.

I Consulting satser vi sterkt på Business Technology, som er rådgivning i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi. Rådgiverne i vår BusTech-avdeling har gjerne bakgrunn fra teknologifag kombinert med økonomi, og er spesielt drevet av å ta i bruk teknologiforståelse for å skape forretningsverdi for kundene våre.

 

Deals

Våre rådgivere i Deals hjelper virksomheter og deres eiere gjennom transaksjonsprosessen – med innledende analyse, verdsettelse, due diligence og rådgivning knyttet til oppkjøp, salg, restrukturering og finansiering.

Deals består av fire tjenesteområder, alle er involvert i ulike faser av transaksjonsprosessen: 

  • Mergers & Acquisitions – bred rådgivning typisk i forbindelse med salg av virksomheter.
  • Transaction Services – finansiell analyse og due diligence på vegne av kjøper (FDD) eller selger (VDD).
  • Valuation & Analytics – verdsettelse og analyse av store datasett for å gi dypere innsikt. 
  • Deals Strategy – bistår selskaper med kommersielle- og strategiske analyser både før og etter en transaksjon.

Som nyutdannet får du gjennom vårt traineeprogram EDGE opplæring og erfaring i de ulike tjenesteområdene og dermed bred transaksjonskompetanse.

 

Risk

Liker du å løse komplekse utfordringer og jobbe med risikovurdering? Da er Risk avdelingen for deg. Det meste innen digital utvikling innebærer både muligheter og trusler, og da gjelder det å være i forkant.

Rådgiverne i Risk hjelper kundene våre med å forstå risiko og etablere gode kontroll- og styringssystemer. Det krever veloverveide beslutninger og at vi følger opp med gode og riktige tiltak.

Vi jobber med alt fra forebygging og håndtering av cybersikkerhetshendelser, til å utvikle ERP-løsninger og utarbeide systemer for risikostyring.

Er du interessert i temaer som bærekraft, likestilling og mangfold? Risk bistår også virksomheter i å skape vekst og muligheter gjennom riktige tiltak innenfor disse områdene. 

 

Revisjon

Som revisor i PwC får man delta på en spennende endringsreise innen revisjonsfaget, og vi trenger mennesker som tenker nytt og tør å utfordre.

Vi jobber stadig med å utvikle nye og innovative verktøy og ta i bruk kunstig intelligens (AI) og roboter i vårt daglige arbeid, og vi jobber derfor i større grad tverrfaglig med vår teknologiavdeling. Med nye teknologiske verktøy har vi som revisorer fått en desto viktigere rolle som tillitsleverandør.

Vi vektlegger spisskompetansen som vi mennesker har som enestående fortrinn, deriblant tolkning og kvalitetssjekk av data. Vi anerkjenner verdien av big data og jobber med å få mest mulig ut av virksomhetens data for bruk i revisjon.

Som revisorer har vi et viktig samfunnsoppdrag: Vi bidrar med tillit til rapporteringen. Det er nettopp vår verifikasjon som skaper økt troverdighet for alle selskapets interessenter, enten det er investorer, leverandører, kredittgivere, offentlige myndigheter, eller kunder.

PwC har vært Tromsø-selskapet Drytechs revisor siden 2009. Les hvordan PwC har vært med på omstillingsreisen her.

Uten PwC som revisor og sparringspartner så hadde vi nok aldri turt å ta de grepene vi har gjort for å sikre økt vekst.

Trond Hansen Daglig leder i Drytech

Tax and Legal Services (Advokatfirmaet PwC)

Vårt advokatfirma er et av verdens største nettverk innen skatt, avgift og forretningsjus.

Som advokat i TLS får du muligheten til å jobbe med rådgivning innen alt fra personvern og arbeidsrettslige tjenester til skattetvister og juridisk bistand til offentlige virksomheter.

Vi jobber også med juridisk due diligence. Juridisk due diligence er en juridisk gjennomgang av virksomheter. Gjennomgangen gir et godt overblikk over virksomhetens potensial og utfordringer.

I mange av disse leveransene jobber vi tverrfaglig med andre tjenesteområder i PwC, noe som gjør at man får jobbe med å løse spennende utfordringer for store og små selskaper i Norge.

 

Kontakt oss

Katrin Havnes

Katrin Havnes

Rekruttering, nyutdannet, PwC Norway

Tlf: 469 64 684

Marit Stolpestad

Marit Stolpestad

Rekruttering, erfaren, PwC Norway

Tlf: 905 81 448