Vurderer du en karriere i PwC?

18/07/19

Illustrasjon av rekrutteringsprosess

Vi ser alltid etter dyktige folk som vil være med å løse viktige problemer og skape tillit i samfunnet. Illustrasjon: Adobe Stock


PwC er i vekst og alltid på utkikk etter dyktige mennesker som vil litt mer. Her er litt informasjon om rekrutteringsprosessen i PwC for deg som vurderer en karriere hos oss.

Litt om hva vi kan tilby

En jobb i PwC gir deg de beste forutsetningene for å forme den karrieren du ønsker. Fra dag én blir du utrustet med nyttige verktøy og får på kort tid innsikt i og erfaring fra et bredt spekter av fagområder og bransjer. Vi tror at mennesker må utvikles for å trives. I PwC får du et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø, hvor vi har satt faglig og personlig utvikling i system. 

PwC er kåret til en av verdens mest ettertraktede arbeidsgivere og tilbyr gode karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt.

Litt info om rekrutteringsprosessen i PwC

Vi ønsker at alle som ønsker å jobbe hos oss benytter vårt elektroniske søknadsskjema. For deg som er nyutdannet gjennomfører vi to større rekrutteringsrunder i året, høst og vinter, med oppstart påfølgende høst. Husk å laste opp CV, kopi av vitnemål (inklusiv eventuelle utvekslingskarakterer) og andre relevante dokumenter. Du vil også bli bedt om å svare på tre spørsmål og det er derfor ikke nødvendig å laste opp et eget søknadsbrev. 

Alle som søker hos oss får tilsendt evnetester som måler om man vil lykkes og trives i PwC. Testresultatene er en del av totalvurderingen så husk å sette av god tid til dette så du presterer best mulig.

Tips til CV

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato bør stå øverst og være godt synlig.
 • For deg som er nyutdannet er det mest interessant med utdannelse først. Her er det fint å inkludere tema for bachelor- eller masteroppgave.
 • Husk kronologisk rekkefølge. 
 • Skriv opp eventuell arbeidserfaring. Det kan telle positivt når du skal inn i en ny jobb etter endt utdannelse, uansett om den er direkte relevant eller ikke.
 • Vi anbefaler også at du skriver opp eventuelle verv eller andre aktiviteter du har hatt.

Vurdering

Etter søknadsfristen vurderes alle søknader fortløpende. De aktuelle kandidatene blir kalt inn til videre prosess kort tid etter utløpt søknadsfrist. Sørg derfor for å være tilgjengelig.

Når vi vurderer søknader gjør vi en helhetlig vurdering av din profil. Vi er av den oppfatning at karakterer ikke er avgjørende – det er vel så mye de menneskelige kvalitetene som betyr noe når vi skal ansette. Likevel vil karakterene ha betydning i utvelgelsesprosessen og bør helst ligge litt over gjennomsnittet. Vi vektlegger også resultater fra evnetester, utenomfaglige aktiviteter, interesser, motivasjon og egenskaper.

Tips før «En dag hos PwC»

Aktuelle kandidater blir invitert til «En dag hos PwC». I løpet av denne dagen skal man gjennom et individuelt case, et gruppecase og et intervju der man får mulighet til å møte flere ansatte i PwC. Hensikten med denne dagen er at vi skal kunne bli bedre kjent med deg og også at du skal kunne bli bedre kjent med oss som arbeidsgiver.

Avhengig av hvor du søker vil det i noen tilfeller være annengangsintervju.

Tips for intervjuet

 • Før du kommer kan det være lurt å tenke over hvorfor PwC skal ansette akkurat deg og hvorfor du vil begynne i selskapet.
 • Det kan også være fint å gjøre seg kjent med våre forretningsområder og verdier. Sett deg inn i hvordan det er å jobbe her og hvilke utfordringer selskapet og bransjen vår står overfor.
 • Tenk gjennom eksempler på situasjoner du tidligere har håndtert og reflekter rundt hvordan dette kan overføres til stillingen du har søkt i PwC.
 • Lytt aktivt og still spørsmål om det er noe du lurer på underveis eller er usikker på.
 • De som intervjuer deg vil at du skal gjøre det bra og er interessert i å bli kjent med deg som person. Vær deg selv!

Tips for caseløsningen og casepresentasjonen

 • Sett deg godt inn i materialet du får utdelt og få et overblikk over oppgavene.
 • Gjør en analyse av det oppgaven spør etter.
 • Under presentasjonen er det viktig å sette en tydelig agenda.
 • Snakk tydelig med et passe tempo og volum.
 • Husk å svare på alle oppgavene og kom med en konklusjon og avslutning.

Kontakt oss

Katrin Havnes

Katrin Havnes

Rekruttering, nyutdannet, PwC Norway

Marit Stolpestad

Marit Stolpestad

Rekruttering, erfaren, PwC Norway