Bærekraft 50 - en analyse av de 50 største selskapene på Vestlandet sin rapportering på bærekraft


 

Ingen klimaledere blant de største selskapene på Vestlandet, viser rapportene Bærekraft 50 og Klimaindeks Vest

For tredje år på rad har PwC undersøkt hvordan de 50 største selskapene på Vestlandet jobber med bærekraft - om de er i takt med de krav og forventninger som ligger i Parisavtalen. 

PwC sitt formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. En av verdens største utfordringer er klimaendringene. For å løse denne utfordringen trengs et næringsliv som har oversikt over hvordan de påvirker klima, og som jobber målrettet for å redusere sine klimagassutslipp. I samarbeid med Bergen Næringsråd lanserer vi nå ferske funn fra de største selskapene i Vest.

-Av de to rapportene "Bærekraft 50" og "Klimaindeks Vest", ser vi at andelen selskaper som kommuniserer en tydelig strategi for bærekraft øker, men likevel  er det to tredjedeler av de 50 største selskapene på Vestlandet som ikke rapporterer på at det jobbes med bærekraft på strategisk nivå, forteller John Wikström.

Wikström jobber i Bærekraftsteamet til PwC i Bergen, og sier han ser en positiv økning fra 2019, men at utviklingen på Vestlandet går betydelig saktere i forhold til de største selskapene nasjonalt.

 


 

strategisk baerekraftsarbeid

John Wikström og Hilde Lorentzen. Sammen med resten av PwCs bærekraftsteam, har de analysert bærekraftsarbeidet til de 50 største selskapene på Vestlandet.

Overordnet opplever vi en positiv økning fra 2019, men utviklingen på Vestlandet går betydelig saktere enn hva som er gjeldende for de største selskapene nasjonalt. Blant de 100 største selskapene i Norge kan 53% vise til en tydelig strategi for bærekraft.

John WikströmPwC, Bergen
vindmolle liten


 

Stadig flere rapporterer åpent om egne klimagassutslipp

I tråd med Parisavtalen skal Norge og verden bli et lavutslippssamfunn. Dette betyr at næringslivet må omstilles og at alle selskaper må ha oversikt over sine klimagassutslipp for å kunne definere og implementere en strategi for reduserte utslipp. 

Rapporten viser at reduksjon av klimagassutslipp får større fokus i stadig flere selskaper sin rapportering. 62 % av selskapene viser til KPIer for egne klimagassutslipp, og funnene indikerer en etterlengtet fremgang i andel selskaper som har satt seg tallfestede mål for utslipp. 

-Kun en fjerdedel av selskapene antyder en tydelig strategi for reduksjon. Disse tallene er oppsiktsvekkende lave, sett i lys av behov og forventninger om tydelige klimakutt i årene som kommer. Første steg i retning av å kutte egne utslipp er å få innsikt i eksisterende utslipp og reflektere dette i et klimaregnskap, forteller bærekraftsrådgiver i PwC, Hilde Lorentzen.

-De flinke blir bedre, men flere har fortsatt en mangelfull klimarapportering. For at næringslivet skal bygge tillit til deres strategi for omstilling, er det viktig å være åpen om hvilke resultater selskaper har oppnådd, forteller Lorentzen.

klimagassutslipp baerekraft

Blant de 50 største selskapene på Vestlandet har 62 % offentlig tilgjengelig rapportering av tallfestede resultater for klimagassutslipp i 2020. Dette utgjør kun en beskjeden økning sammenlignet med fjoråret.

Hilde LorentzenBærekraftsrådgiver, PwC

 

  

Trenger du hjelp med å komme i gang eller videreutvikle ditt arbeid med bærekraft?

PwC hjelper aktører med en strategisk og helhetlig tilnærming til bærekraft - helt fra overordnet strategi, vesentlighetsvurdering og prioriteringer til utvikling av KPIer og rapportering.


 

kontakt oss

Kontakt oss

Hilde Lorentzen

Hilde Lorentzen

Manager, PwC Norway

Tlf: 979 69 768

John Wikström

John Wikström

Partner, PwC Norway

Tlf: 947 81 047

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225