Velkommen til PwC Tromsø

Vi kan tilby deg revisjon, rådgivning og juridisk bistand. Kontakt oss, og vi hjelper deg!

 

Besøk vårt kontor i Tromsø

Vårt kontor i Tromsø er landsdelens største og herfra tilbyr vi revisjon, rådgivning og juridiske tjenester. Vi er omtrent 60 ansatte som har vår arbeidsplass ved kontoret i Mack-kvartalet.

 

 

Vi tilbyr tjenester innen:

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

Kontakt: John Giæver | Partner | Tlf: +47 996 44 501

Se mer

Rådgivning

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for forbedring. Bedriftsledere kontakter oss når de står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringer. Gjennom oss får de objektive anbefalinger som er gjennomførbare, men som også forbedrer bedriften sin evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsledere ønsker at vi deltar aktivt i implementeringen av anbefalingene våre.

Kontakt: Reinholdt Bredrup | Partner | Tlf: +47 952 60 055

Se mer

Regnskap

Bedre styring med oppdaterte og tilgjengelige regnskapsrapporter. Vi skreddersyr regnskapsrapporter til dine behov for styringsinformasjon - nøkkeltall tilpasset bedriften din. Uansett behov vil rapportene alltid være oppdaterte, og du avgjør selv om du vil bruke PC, nettbrett eller smarttelefon.

Kontakt: Reinholdt Bredrup | Partner | Tlf: +47 952 60 055

Se mer

Advokattjenester

Vi vil vise deg hvilke muligheter som finnes. Advokatfirmaet PwC har spisskompetanse innen skatt, avgift og toll, samt innen forretningsjuridisk rådgivning. Dette knytter seg til alt fra selskapsrett, transaksjoner, fast eiendom og kontraktsrett, til nasjonale og internasjonale arbeidsforhold.

Kontakt: Tor Bjarne Dahl | Partner | Tlf: +47 952 61 454

Se mer

Kontakt oss

Reinholdt Bredrup

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 055

Tor Bjarne Dahl

Advokat | Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 454

John Giæver

Partner, PwC Norway

Tlf: 996 44 501

Følg oss