Norske ledere har ikke vært like pessimistiske siden finanskrisen

Nøkkelfunn fra PwCs Global CEO Survey 2023

Norske ledere er for første gang mer bekymret enn resten av verden.

Ni av ti norske toppledere frykter redusert økonomisk vekst i verden i året som kommer. Mens globalt er det syv av ti som frykter det samme. Vi må tilbake til finanskrisen for å finne lavere forventninger. En av fire ledere vurderer oppsigelser.

Utnytte krisen til omstilling

– Det gjelder å ikke kaste bort en god krise. Uroen og usikkerheten kan skape den motivasjonen vi trenger for å skape endring, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

Inflasjon og geopolitiske spenninger topper bekymringslisten til norske ledere

Nesten halvparten av de norske lederne i vår undersøkelse er ekstremt eller svært bekymret for inflasjon og to av fem er bekymret for makroøkonomisk ustabilitet. I Norge har vi lenge vært vant til fremgang, men nå står vi overfor store utfordringer som må løses i privat og offentlig sektor og i samfunnet generelt. Krigen i Ukraina, konflikten mellom Kina og Taiwan, og USAs rolle i verdenspolitikken ser ut til å prege verdens bedriftsledere i 2023, og hele 40 prosent av undersøkelsens norske ledere er bekymret for geopolitiske spenninger.

Ledere er mindre bekymret for klima i år enn i fjor, men klimatiltak gjennomføres like fullt

I årets CEO-undersøkelse er det kun 11 prosent som sier de er bekymret for klimaendringene. Dette er langt færre enn for et år siden. Da oppga 23 prosent at klimakrisen bekymret dem. Årets undersøkelse viser likevel at 84 prosent av norske bedrifter har implementert initiativ for å redusere utslipp og at nesten åtte av ti norske ledere vil prioritere å utvikle nye, klimavennlige produkter og prosesser. Dette i tillegg til å utvikle datadrevet strategi for å redusere utslipp og klimarisiko. – Det er gledelig at toppledere ikke glemmer klimaet, sier toppsjef i PwC, Leif Arne Jensen (avbildet)

Inflasjonsfrykt får norske bedrifter til å bremse investeringer i 2023

2 av 5 vurderer å bremse investeringer i 2023.

Halvparten av undersøkelsens norske ledere vurderer å re-evaluere pågående prosjekter og større initiativer de neste 12 månedene.

Norge ser på Sverige, Tyskland og USA som de viktigste handelspartnere.

PS: CEO survey-respondentene svarte på undersøkelsen høsten 2022.

Fakta CEO-undersøkelsen (Norge) 2023

  • 88 % tror på redusert økonomisk vekst i året som kommer. 

  • 43 % er ekstremt eller veldig bekymret for at inflasjon skal påvirke bedriften negativt det neste året.

  • 51 % av de norske selskapene vil investere i cybersikkerhet for å beskytte seg mot eksponering fra geopolitiske spenninger 

  • 26 % tror antall oppsigelser og permisjoner vil øke de neste 12 månedene.

  • 49 % tror kostnadsprofilen til bedriften vil bli påvirket av klimarisiko i stor eller veldig stor grad det neste året. 

  • 84 % svarer at de har implementert initiativ for å redusere bedriftens utslipp. 

  • 60 % av norske ledere tror bedriften deres i stor eller veldig stor grad vil påvirkes av endringer i regelverk i løpet av de neste ti årene

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway