Kompetanserapport

Kompetanseheving avgjørende for å holde på hodene

Norske virksomheter har stor tro på kompetanseheving for å møte dagens og fremtidens utfordringer, og investerer i kompetanseutvikling for å utvikle egne ansatte. I undersøkelsen kommer det tydelig frem at de forventer økt forretningsmessig vekst og produktivitet som et utfall av sine kompetansehevende tiltak.

Anne-Lene Festervoll

I 2022 ble verden snudd på hodet av strømkrise, usikre markeder og inflasjon som fortsatt preger hverdagen. Både privatpersoner og de fleste virksomheter står i krevende situasjoner hver dag som følge av dette.

– Konsekvensene av den usikre situasjonen rundt oss viser seg i form av både oppsigelser og permitteringer i enkelte bransjer, og det er mange arbeidstakere der ute som leter etter nye muligheter, sier partner og leder for People and Organisation i PwC, Anne-Lene Festervoll. 

For tredje året på rad har PwC undersøkt hvordan norske virksomheter arbeider med å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Resultatet av årets kompetanseundersøkelse viser at det jobbes godt med å sikre kompetansehevende tiltak for ansatte i norske virksomheter, men det er fortsatt en vei å gå.

Last ned Kompetanserapporten 2023 (PDF, 5.3 MB)

Skyhøye forventninger til kompetanseheving

Norske virksomheter investerer i kompetanseheving, og 70 prosent av virksomhetene som svarer at de investerer i kompetanseutvikling, er sikre eller svært sikre på at egen virksomhet vil oppleve positive resultater og/eller økt lønnsomhet de neste 12 månedene. Samtidig oppgir 80 prosent av respondentene at de forventer økt forretningsmessig vekst og produktivitet som et utfall av sine kompetansehevende tiltak.

– Undersøkelser viser at stadig flere jobber blir mer og mer spesialiserte, noe som vil gjøre det mer utfordrende å fylle stillingene, og ikke minst definere hva en stilling skal være. Det er derfor naturlig at kompetanseheving er høyt oppe på agendaen i virksomhetene. Investering i kompetanse nå er et virksomhetskritisk og helt nødvendig strategisk grep, sier Festervoll. Ikke bare enkelt å forutse fremtidige kompetansebehov.

Les også: Slik forbereder du deg på den nye AI-loven

Årets kompetanseundersøkelse viser at virksomhetenes forventningene til at kompetanseheving skal ha positive effekter, er svært høye. Og det er høyere i år enn tidligere. Hele 89 prosent av respondentene oppgir at de forventer styrket organisasjonskultur og økt ansattengasjement, som er en markant økning fra 62 prosent i fjorårets undersøkelse.

Bevisstheten rundt effekten av kompetanseheving har økt betraktelig på generell basis. Vi ser at forventningene til at kompetanseutviklingstiltak skal bidra til å styrke organisasjonskulturen og engasjementet blant ansatte, er størst.

Anne-Lene Festervoll,ekspert på kompetanseheving i PwC

Et iøynefallende funn er endringen i forventningen til effekten kompetansehevingstiltak kan ha på «økt forretningsmessig vekst og produktivitet». Her går responsen fra 40 til 80 prosent fra i fjor til i år, når vi ser på andelen virksomheter som mener at dette er et utfall de i stor eller svært stor grad forventer. 

– I lys av krevende tider, kan det være at denne responsen gir uttrykk for et generelt økt fokus på lønnsomhet og effektivitet i virksomhetene, og er en erkjennelse av at nettopp fokus på kompetanse er kritisk og en nødvendighet for å oppnå vekst og økt produktivitet, påpeker Anne-Lene. 

Mangfold og inkludering viktigere for HR-ledere enn øverste ledelse

Virksomhetenes fokus på bærekraft har økt betraktelig det siste året, og med dette har også sosial bærekraft fått økt oppmerksomhet. Et eksempel på sosial bærekraft er mangfold og inkludering, et tema som har fått mye plass i samfunnsdebatten den siste tiden. 

Vår erfaring er at flere og flere bedrifter setter fokus på arbeid innenfor mangfold og inkludering, og i den forbindelse syns vi det er et interessant funn at 80 prosent av respondentene som er HR-ledere har dette temaet høyt på dagsorden, mens bare 42 prosent av daglige ledere har det samme

Anne-Lene Festervoll,ekspert på kompetanseheving i PwC

Undersøkelsen viser også at aldersgruppen 18–34 år rangerer dette som et av de viktigste områdene på dagsorden. 

– Denne aldersgruppen vil naturlig nok ha større innflytelse i arbeidslivet fremover og funnet sier derfor mye om viktigheten av målrettede tiltak for å sikre et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv, påpeker Anne-Lene.

Slik kan vi hjelpe deg med ledelse, ansatte og organisasjonskultur

Den databaserte HR-transformasjonen lar fortsatt vente på seg

Det å dra nytte av ny teknologi og smartere arbeidsmetoder er øverst på dagsordenen for norske virksomheter. Likevel er det i år bare fattige to prosent som sier seg helt enig i at egen virksomhet bruker databasert analyse og innsikt til å forutse og overvåke kompetansegap, mot fire prosent i fjorårets undersøkelse.

– Dette bildet er det samme om man går nærmere inn på ulike parametre - som størrelse på virksomhetene, ulike roller, antall ansatte, alder, geografi og bransje, sier Anne-Lene.

Last ned Kompetanserapporten 2023 (PDF, 5.3 MB)


Kontakt oss

Anne-Lene Festervoll

Anne-Lene Festervoll

Partner | People and Organisation, PwC Norway

Tlf: 952 61 037