Regionale bærekraftsundersøkelser

2023

Hvordan jobber selskaper i de ulike regionene i Norge med bærekraft og grønn omstilling? Vi har spurt de!

PwCs regionale bærekraftsundersøkelser er en løypemelding på hvordan selskapene selv vurderer bærekraftsarbeidet i egen virksomhet.

Hovedfunn fra PwCs regionale bærekraftsundersøkelser

Undersøkelsene, som vi kaller regionale løypemeldinger, gir innsikt i hvordan virksomheter i ulike regioner i Norge jobber med bærekraft, grønn omstilling og sirkulær økonomi. 

Kartleggingen er gjennomført i samarbeid med næringslivsforeningene i de ulike regionene, der medlemsvirksomhetene har blitt undersøkt. Totalt har 914 selskaper fordelt på 29 næringsforeninger rundt om i landet svart på undersøkelsen. Vi håper funnene vil bidra til økt innsikt, gode diskusjoner, og nye refleksjoner rundt bærekraft.  

Hvem er Norges klimavinnere?

Ti av Norges 100 største bedrifter kutter i tråd med Parisavtalen. Det viser klimaindeksen som lanseres for tredje året på rad. Seks av ti tror ikke Norge kommer til å nå klimamålet om å slippe ut halvparten så mye klimagasser innen 2030.

Klimaindeksen 2023

Kontakt oss

Hilde Lorentzen

Hilde Lorentzen

Manager, PwC Norway

Tlf: 979 69 768

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, PwC Norway

Tlf: 967 00 000