Regionale bærekraftsundersøkelser

2021

Hvordan jobber selskaper i de ulike regionene i Norge med bærekraft og grønn omstilling? Vi har spurt de!

PwCs regionale bærekraftsundersøkelser er en løypemelding på hvordan selskapene selv vurderer bærekraftsarbeidet i egen virksomhet.

Hovedfunn fra PwCs regionale bærekraftsundersøkelser

Undersøkelsene gir innsikt i hvordan virksomheter i ulike regioner i Norge jobber med bærekraft, grønn omstilling og sirkulær økonomi. 

Kartleggingen er gjennomført i samarbeid med næringslivsforeningene i de ulike regionene, der medlemsvirksomhetene har blitt undersøkt. Totalt har 626 selskaper fordelt på 8 næringsforeninger rundt om i landet svart på undersøkelsen. Vi håper funnene vil bidra til økt innsikt, gode diskusjoner, og nye refleksjoner rundt bærekraft.  

 

 

Kontakt oss

Hilde Lorentzen

Hilde Lorentzen

Senior Associate, PwC Norway

Tlf: 979 69 768

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000