Skip to content Skip to footer

Loading Results

PwC-guiden 2021

PwC-guiden 2021 til hjelp for styrer og ledere i små og mellomstore bedrifter

Målet med PwC-guiden er å gi et enkelt oppslagsverk, inspirasjon og verktøy for å sikre en god fremtid.

PwC-guiden skal hjelpe deg å:

 • Sette klare og riktige fremtidige mål.
 • Lage planer som sikrer at du arbeider rett og smart for å nå målene.
 • Sikre at du har de rette menneskene som skal gjennomføre planene og at disse er organisert på rett måte.
 • Etablere kontroller som sikrer at de rette verdidriverne dyrkes og utvikles.
 • Skape tidsriktige og gode rapporter som gir deg grunnlag for å vurdere om du er på rett vei mot målene.
 • Sikre finansiering og likviditet til å utvikle bedriften slik du ønsker.
 • Få kontroll på risikofaktorer som kan ødelegge for bedriftens utvikling.
 • Få kontroll på ditt IT-miljø og spesielt hvordan dette kan ødelegges/påvirkes av eksterne aktører.
 • Være oppdatert på viktige endringer i aksjeloven og andre sentrale lover for din bedrift.

Innhold

 • Styrets rolle og ansvar
 • Styrets oppgaver
 • Utvalgte temaer
 • Sentrale regelendringer

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Partner | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062