Store endringer stiller større krav til både ledelsen og styret

Et velfungerende styre skal ikke kun sikre at det implementeres risikoreduserende tiltak og at lover og regler etterfølges, det skal også engasjere seg i forretningsutvikling, i selskapets organisering og i strategiprosessen. Styret skal med andre ord ikke kun kontrollere, men også jobbe tett sammen med ledelsen og være en ressurs og sparringspartner for dem. Da er det viktig at samarbeidet mellom styret og ledelsen fungerer godt. En god start er en klar forståelse av de forskjellige rollene og tilhørende oppgaver og ansvar. Gjennom PwC-guiden får du nettopp denne innsikten og forståelsen.

Kommende krav til bærekraftsrapportering får stor oppmerksomhet og retter seg i første omgang mot større selskaper, men som leverandører til slike selskaper eller som låntaker, vil også SMB-selskapene komme til å stå overfor krav om bærekraftsrapportering. Derfor er omtale av dette et av mange temaer vi har valgt ut for deg i PwC-guiden. Viktige lov- og regelendringer er et annet område som du finner nyttig omtale av.

Med vennlig hilsen redaksjonen,

Bente Norbye Lie
Signe Moen
Eigil Rudsar