Nyheter og dagsaktuelle perspektiver

Nyheter og dagsaktuelle perspektiver

I dette kapitlet finner du artikler på en rekke dagsaktuelle temaer styret og ledelsen bør rette blikket mot. Enkelte av områdene kan være omtalt andre steder i Styreboken, men ikke med samme innfallsvinkel. 

Urolige tider

Vi står i urolige tider med makroøkonomiske utfordringer og geopolitiske spenninger. Vår årlige CEO-survey viser blant annet at lederne i norsk næringsliv er mer pessimistiske enn ledere globalt, og hele 88 prosent av dem spår et år med økonomiske utfordringer og redusert vekst. Midt oppi alt dette har vi et stadig sterkere fokus på bærekraft, der næringslivet spiller og vil spille en kritisk rolle om vi skal lykkes med endringer som er avgjørende for fremtidige generasjoner. Og det er ikke bare samfunnskritisk, men også forretningskritisk å integrere bærekraftspørsmål i strategiarbeidet.

Som styremedlemmer har dere et spesielt ansvar for å løfte blikket og se de store linjene. Usikre tider krever modige og stødige beslutninger og en tydelig retning, ikke minst fra styrene. Slik kan vi bidra til å løfte Norge – og verden.

Om Styreboken

Styreboken gir deg kunnskapen du trenger for å gjøre en god jobb som styremedlem.

I Styreboken gir vi deg perspektiver på styrets rolle og ansvar, strategiarbeid og krav til rapportering. Vi gir også en overordnet oppdatering på endringer sentrale i lover og regler som for mange foretak innebærer nye og omfattende punkter på styrets agenda. Rapporteringskravene er stadig økende og mer komplekse, og strekker seg utover nye områder - dette gjelder i sær på bærekraftsområdet.

Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Signe Moen

Signe Moen

Direktør | Leder for PwCs fagavdeling, PwC Norway

Tlf: 952 60 062