Ble kjøpt opp – dette gjorde de med økonomifunksjonen for å vokse

24/05/23

– Vi hadde utfordringer som tæret på våre interne ressurser og bremset utvikling og vekst, sier Stian Martinsen, administrerende direktør i Trainor. Han tok fire grep for å få til vekst i selskapet som er markedsleder innen avansert e-læring for elsikkerhet. Med internasjonale vekstambisjoner.  

CEO i Trainor, Stian Martinsen

– En oppkjøpsprosess stiller omfattende krav til rapportering. Blant annet informasjon til internasjonale investeringsbanker, sier Stian Martinsen som er CEO i Trainor som ble kjøpt opp og har selv kjøpt opp andre selskap.

Trainor tok fire grep for å styrke økonomiprosessene i en virksomhetskritisk periode:

  1. Struktur: Selskapet vokser og får flere enheter i konsern. Det gav større krav til rapportering. For selskapet er rapporteringsbehovet kartlagt, og det er etablert gode rapporteringsrutiner. Dette var helt nødvendig for også å kunne rapportere på sentrale KPI’er.
  2. Transaksjonsprosesser: Trainor har vært gjennom flere transaksjonsprosesser de siste årene. De ble kjøpt opp og de har selv kjøpt opp andre selskap. Nå står virksomheten igjen foran et mulig eierskifte, og er glade for å få god rådgivning i prosessen. PwC bistår med analyser, fremskaffer informasjon og håndterer kommunikasjon med due diligence-aktør og investment bank. 
  3. Forsterke interne prosesser: Det var viktig for ledelsen å forsterke interne prosesser i økonomiavdelingen og mellom økonomiavdelingen, daglig leder og styret. De måtte sørge for at ledelsen hadde den finansielle informasjonen de trengte for å ta gode beslutninger.  
  4. CFO-kompetanse: Uten CFO opplevde administrerende direktør å bruke mye egenressurser på økonomihåndtering, noe som spiste av andre og viktige fokusområder. Løsningen ble leie av CFO-kompetanse, som har prosjektledet kapitalprosess, administrert rapporteringsstruktur og vært rådgivende sparringspartner for ledergruppen.
PwC og Trainor sitter i et møte sammen hos Trainor rundt et bord.

– Vi trengte alt fra strategisk CFO-kompetanse, støtte til due diligence, teknisk hjelp med verktøy og bistand inn i transaksjonsprosessen, sier CEO i Trainor, Stian Martinsen. Fra venstre: Jørgen Thue Lind (PwC), Christian Wiig Jacobsen (PwC), Stian Martinsen (CEO i Trainor) og Eva Nordskog (Head of Communications HR and ESG Trainor).

Ble kjøpt opp og fikk større krav til vekst

De siste årene har Trainor vært gjennom flere krevende transaksjonsprosesser. Som et kompetansehevende selskap ble de i 2020 kjøpt opp av EV Private Equity. Det krevde omstilling. Før dette var de et mindre selskap med lokale eiere, nå var de eid av en aktør med store vekstambisjoner som satte nye krav til rapportering og struktur i økonomiavdelingen.

– Det var nødvendig å knytte til oss kompetanse vi ikke besitter i egen organisasjon. En oppkjøpsprosess stiller omfattende krav til rapportering. Det har vært effektivt og ryddig å ha tilgang til eksperter som har håndtert transaksjonsprosesser og koordinert informasjon mot blant annet internasjonale investeringsbanker, sier Stian Martinsen.

Alt fra CFO-kompetanse til teknisk hjelp

– Vi trengte alt fra strategisk CFO-kompetanse, støtte til due diligence, teknisk hjelp med verktøy og bistand inn i transaksjonsprosessen, sier Stian Martinsen i Trainor.

– Ledergruppen definerte behovet for ekstern støtte med tilgang til spesialkompetanse. Vi har forholdt oss til den samme kontaktpersonen gjennom hele prosessen, men har hatt tilgang til hele kompetansehuset PwC. En uvurderlig hjelp i en krevende periode, med overordnet økt verdi som resultat, avslutter Martinsen.

Det var nødvendig å få kompetanse som vi manglet selv. En oppkjøpsprosess stiller omfattende krav til rapportering.

Stian Martinsen Administrerende direktør i Trainor

Dette har PwC bistått med:

Christian Wiig Jacobsen, direktør i PwC Vestfold og Telemark, har vært ansvarlig konsulent for Trainor. 

– Selskaper som Trainor opplever ofte utfordringer i vekstperioder og i møte med PE-selskaper. I dette prosjektet har Trainor lent seg på PwCs lokale ekspertise, og vi har hatt som overordnet mål å forankre kompetansen i kundens ledelse og systemer, forklarer Christian Wiig Jacobsen.

– Vi har vært et team som har analysert, systematisert og budsjettert, og vi har kvalitetssikret data og rapportering. I overgangsfasen er jeg som fungerende CFO strategisk rådgiver mot konsernledelsen, og håndterer transaksjonsprosesser mot tredjepartsforbindelser. En omfattende og krevende leveranse, hvor vi har full utnyttelse av spesialistene i kompetansehuset PwC.

Christian Wiig Jacobsen

Partner | CFO Solutions, Buskerud, Telemark og Vestfold, PwC Norway

952 60 962

Kontakt meg