Klimaregnskapet til One Ocean Expedition

One ocean

– Et godt klimaregnskap er viktig for å vite hvor vi skal begynne å kutte utslipp, sier Hanne Sælemyr Johansen som sammen med John Wikström er ansvarlig for bærekraftsrapportering og klimaregnskapet til seilasen One Ocean Expedition med «Statsraad Lehmkuhl».

Måler klimaavtrykket til forskningstokt på de syv hav

De neste månedene skal «Statsraad Lehmkuhl» seile jorda rundt  på jakt etter viktig data som vil gi oss svar på hvordan vi mennesker påvirker havet. Forskere og studenter skal samle data over alt fra CO2-utslipp, biologisk mangfold på verdenshavene, menneskelig påvirkning på havene (forurensning, lyd, mikroplast) og satelittobservasjoner.
I høst kastet seilskipet loss, og satte kurs mot det som blir Lehmkuhls mest omfattende seilas gjennom historien.

 

Hvordan påvirker vi mennesker havene? 

Ekspedisjonen er en offisiell del av FNs tiårsmål for havforskning. Seilskipet er spekket med avanserte måleinstrumenter både over og under vannlinjen. Seilasen vil også være en læreplattform for bærekraft. Underveis vil passasjerene lære om forskningen. Studenter, privatpersoner og samarbeidspartnere vil kunne dele kunnskap og erfaring med hverandre. One Ocean Expedition mener passasjerene vil bidra til videre bærekraftsforskning.

 

statsraad lehmhuhl

One Ocean Expedition er et «flytende universitet» som skal forene studenter, forskere og ledere over hele verden. Vi skal være et kraftig talerør som kan inspirere folk til å engasjere seg i arbeidet for rene og bærekraftige hav, forteller Daglig leder for Statsraad Lehmkuhl, Haakon Steinar Vatle. Foto: Ingrid Wollberg.


PwCs rolle

- Vi er imponert over One Oceans Expeditions ønske om å lage et helt transparent klimaregnskap. Det er et viktig steg for å begynne å takle verdens klimautfordringer, forteller Hanne Sælemyr Johansen.

PwC bistår One Ocean Expedition med å sikre transparens rundt bærekraftsseilasens eget klimafotavtrykk. One Ocean Expedition-teamet i PwC har utviklet en innrapporteringsløsning, der mannskap og trainees om bord Statsraad Lehmkuhl rapporterer inn data knyttet til en rekke utslippskategorier, som totalt utgjør datagrunnlaget som seilasens klimaregnskap.

En rekke utslippskategorier er inkludert, som reiser til og fra havn, forbruk av drivstoff, samt avfallsmengder. Klimaregnskapet er fremstilt og tilgjengeliggjort for allmennheten, både etappe for etappe og totalt, i et interaktivt dashboard. Klima er et vesentlig tema for seilasen, men bærekraft innebærer også andre viktige aspekter, der One Ocean Expedition eksempelvis måler resultater knyttet til avfallshåndtering, likestilling og utdanning.

 


 

hanne og john

– Et helhetlig inntrykk av eget klimafotavtrykk er relevant for alt fra kommuner til selskaper. Det er et superspennende oppdrag vi er med på her. Dataene vi samler kan brukes til å legge om kursen for å slippe ut minst mulig klimagasser, sier (f.v.) Hanne Sælemyr Johnsen og John Wikström, ombord på «Statsraad Lehmkuhl».


Utforsk One Ocean Expeditions klimaregnskap og øvrig bærekraftsdata:

 

 

 

Slik måles utslippene:

Klimaregnskapet er utarbeidet i tråd med “Corporate Accounting and Reporting Standard", utviklet av The Greenhouse Gas Protocol Initiative. Underliggende data for aktivitet tilknyttet ekspedisjonen innrapporteres av crew og medseilere på skipet, for hver etappe. Hver innrapporterte kategori multipliseres med en utslippsfaktor, for hvor mye CO2e en enhet av den aktuelle kategorien slipper ut. Dette gir totalt CO2e-utslipp per kategori, per etappe. Disse utslippsfaktorene er hentet fra DEFRA og IEA. 

Utslippskildene deles i tre ulike Scopes: 

  • Scope 1: De direkte utslippene som kommer fra aktiviteter som forbruk av diesel, propan og lignende. 
  • Scope 2: De indirekte utslippene som kommer av tredjeparts generering av strøm som skipet bruker, som vil være aktuelt når skipet ligger til havn. 
  • Scope 3: De øvrige indirekte utslippene, som for eksempel flyreiser for å komme til og fra skipet.

Dashboardet viser også andre parametere som ikke er med i selve klimaregnskapet. Eksempelvis hvor stor andel av hver etappe skipet har benyttet seil som fremdriftsmiddel, og hvor mye avfall som produseres under hver etappe. Dashboardet viser også hvor store CO2-utslipp som er spart ved å generere strøm via propellen når seil benyttes til fremdrift.

 

 

one ocean forskning

- Vårt mål er å tydeliggjøre behovet for et ordentlig klimaregnskap, og videre presentere informasjonen slik at den er tilgjengelig for allmennheten. Det er noe alle burde gjøre, og vi tror at dette prosjektet kan bli med på å øke bevisstheten rundt temaet, forteller Hanne Sælemyr Johansen. Her sammen med deler av PwC-teamet som har utarbeidet klimaregnskapet for One Ocean Expedition. FV. Ørjan Borge, Hanne Sælemyr Johansen, John Wikström, Olav Brurås Vandvik og Guro Kamilla Monsen

Kontakt oss

John Wikström

John Wikström

Partner, PwC Norway

Tlf: 947 81 047

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225