På vei mot det grønne skiftet

Vi i PwC har satt oss ambisiøse mål for å få opp tempoet i klimaarbeidet. Vi forplikter oss derfor herved til å klimanøytralisere hele vår drift og leverandørkjede innen 2030. Initiativet påvirker både hvordan vi i fremtiden vil betjene kundene våre og det innebærer vedvarende reduksjoner i reiser og tiltak for å sikre nullutslipp. Klimamålene gjelder for alle de 276 000 ansatte på PwCs kontorer globalt.

Tidligere i høst lanserte PwC Norge sin bærekraftsrapport og klimaindeks. Rapporten viste tydelig at omstillingen blant de største selskapene i Norge går for sakte. Nå har PwC satt seg ambisiøse klimamål for å bidra til en tempo-økning.

– Vi ønsker ikke å sitte stille i båten å se på at utviklingen ikke går raskt nok og vi håper vi kan være til inspirasjon for andre, både her til lands og globalt, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

For å oppnå målet om å bli klimanøytrale skal vi ikke bare intensivere rådgivningsarbeidet vårt for en grønnere omstilling av næringslivet, men også gjøre inngripende tiltak selv:

Selskapet forplikter seg til å redusere karbonutslippene med minst 50 % innen 2030 i tråd med Science based targets og Paris-avtalen. Dette innebærer at PwC også vil stille krav om mer bærekraftige løsninger hos leverandørene sine. For eventuelle gjenværende utslipp vil det investeres i fjerning av karbon i atmosfæren. Dette for å balansere selskapets totale karbonavtrykk til netto null.

– Vi vil hjelpe kundene våre, og støtte deres innsats for å bli klimanøytrale i fremtiden. Vi vil integrere klima- og bærekraftshensyn i våre tjenester og vi vil samarbeide med våre viktigste leverandører for å få det til, avslutter Jensen.

loading-player

Playback of this video is not currently available


 

Leif Arne Jensen

– Vi håper vi kan være til inspirasjon for andre, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Direktør | Bærekraft & klimarisiko | Risk Advisory Services, PwC Norway

Tlf: 967 00 000