På vei mot det grønne skiftet

18/11/22

Vi i PwC har satt oss ambisiøse mål for å få opp tempoet i klimaarbeidet. Vi forplikter oss derfor herved til å klimanøytralisere hele vår drift og leverandørkjede innen 2030. Initiativet påvirker både hvordan vi i fremtiden vil betjene kundene våre og det innebærer vedvarende reduksjoner i reiser og tiltak for å sikre nullutslipp. Klimamålene gjelder for alle de 276 000 ansatte på PwCs kontorer globalt.

PwC forplikter seg til å redusere klimaavtrykk

Tidligere i høst lanserte PwC Norge klimaindeksen. Rapporten viste tydelig at omstillingen blant de største selskapene i Norge går for sakte. Nå har vi satt oss ambisiøse klimamål for å bidra til en tempo-økning.

– Vi ønsker ikke å sitte stille i båten og se på at utviklingen ikke går raskt nok og vi håper vi kan være til inspirasjon for andre, både her til lands og globalt, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

For å oppnå målet om å bli klimanøytrale skal vi ikke bare intensivere rådgivningsarbeidet vårt for en grønnere omstilling av næringslivet, men også gjøre inngripende tiltak selv:

Selskapet forplikter seg til å redusere karbonutslippene med minst 50 % innen 2030 i tråd med Science based targets og Paris-avtalen. Dette innebærer at PwC også vil stille krav om mer bærekraftige løsninger hos leverandørene sine. For eventuelle gjenværende utslipp vil det investeres i fjerning av karbon i atmosfæren. Dette for å balansere selskapets totale karbonavtrykk til netto null.

– Vi vil hjelpe kundene våre, og støtte deres innsats for å bli klimanøytrale i fremtiden. Vi vil integrere klima- og bærekraftshensyn i våre tjenester og vi vil samarbeide med våre viktigste leverandører for å få det til, avslutter Jensen.


 

Playback of this video is not currently available

3:30

Our Net Zero Commitment

Hear from Bob Moritz, Global Chairman of the PwC network, on how we will get there.

Clean Planet-avtale for print/kopi

PwC har et mål om å oppnå Net Zero innen 2030. I den forbindelse jobber vi aktivt for omstille oss til å ta de miljøriktige valgene. Vi har som et ledd i dette arbeidet inngått en Clean Planet-avtale med Konica Minolta for at vårt avfall i forbindelse med print/kopi skal kunne materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon.

Dersom vi klarer å utnytte de samme ressursene flere ganger sparer vi miljøet vårt og sørger for at minst mulig går tapt. Dermed reduserer vi behovet for å ta ut nye ressurser. En mer effektiv bruk av ressurser reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold og reduserer forurensningsbelastningen.

Resirkuleringsprogrammet Clean Planet vil bidra til at nær 100% av forbruksmaterialer vil bli resirkulert. Forbruksartikler som Konica Minoltas tonerkassetter konverteres til sekundære råmaterialer for gjenbruk, slik at man slipper en energikrevende prosess som ved forbrenning. Dette bidrar til å redusere global oppvarming. Det er satt ut innsamlingsbeholdere ved alle våre kontorer.

Les mer om Clean Planet-programmet

Leif Arne Jensen

– Vi håper vi kan være til inspirasjon for andre, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Territory Senior Partner, PwC Norway

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, PwC Norway

Tlf: 967 00 000