Skip to content Skip to footer

Loading Results

På vei mot det grønne skiftet

Vi i PwC har satt oss ambisiøse mål for å få opp tempoet i klimaarbeidet. Vi forplikter oss derfor herved til å klimanøytralisere hele vår drift og leverandørkjede innen 2030. Initiativet påvirker både hvordan vi i fremtiden vil betjene kundene våre og det innebærer vedvarende reduksjoner i reiser og tiltak for å sikre nullutslipp. Klimamålene gjelder for alle de 276 000 ansatte på PwCs kontorer globalt.

Tidligere i høst lanserte PwC Norge sin bærekraftsrapport og klimaindeks. Rapporten viste tydelig at omstillingen blant de største selskapene i Norge går for sakte. Nå har PwC satt seg ambisiøse klimamål for å bidra til en tempo-økning.

– Vi ønsker ikke å sitte stille i båten og se på at utviklingen ikke går raskt nok og vi håper vi kan være til inspirasjon for andre, både her til lands og globalt, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

For å oppnå målet om å bli klimanøytrale skal vi ikke bare intensivere rådgivningsarbeidet vårt for en grønnere omstilling av næringslivet, men også gjøre inngripende tiltak selv:

Selskapet forplikter seg til å redusere karbonutslippene med minst 50 % innen 2030 i tråd med Science based targets og Paris-avtalen. Dette innebærer at PwC også vil stille krav om mer bærekraftige løsninger hos leverandørene sine. For eventuelle gjenværende utslipp vil det investeres i fjerning av karbon i atmosfæren. Dette for å balansere selskapets totale karbonavtrykk til netto null.

– Vi vil hjelpe kundene våre, og støtte deres innsats for å bli klimanøytrale i fremtiden. Vi vil integrere klima- og bærekraftshensyn i våre tjenester og vi vil samarbeide med våre viktigste leverandører for å få det til, avslutter Jensen.

Playback of this video is not currently available


 

Leif Arne Jensen

– Vi håper vi kan være til inspirasjon for andre, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Direktør | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000