Klimalederne i Skift lanserer veileder for bærekraftige matsystemer

26/10/22

Kasse full av tomater

Skal Norge nå klimamålene, må vi være mest mulig bevisst eget matforbruk og matproduksjon.

Matproduksjon står for 25-30 prosent av globale klimagassutslipp, og bidrar til tap av natur og biologisk mangfold over hele verden. Derfor er det viktig å sette søkelys på hvordan maten vi spiser produseres, pakkes og transporteres, i hele matens reise fra produksjon til den ligger foran oss på tallerkenen.

–  Vi må legge alt til rette for at fremtidens matsystemer skal være mest mulig sirkulære, ha lavest mulig karbonavtrykk og belastning på naturen, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn K. Haugland. 

Skift – Næringslivets klimaledere, lanserer i dag en ny veileder for bærekraftige matsystemer. matskiftet.no (åpnes i nytt vindu) er en ny plattform med 10 oppfordringer for hvordan norske virksomheter kan bidra til mer bærekraftige matsystemer ved å gjøre gjennomtenkte valg. Matskiftet.no er et resultat av arbeidet med Skiftnotatet for mat og landbruk (åpnes i nytt vindu), som i februar 2022 ble overlevert til landbruks- og matminister Sandra Borch.

Felles utgangspunkt

Flere av rådene handler om å redusere klimagassutslipp, halvere matsvinn og ikke minst prioritere norske råvarer. Veilederen er et viktig utgangspunkt som et felles næringsliv kan stille seg bak.

Skal Norge nå klimamålene, må vi være mest mulig bevisst eget matforbruk og matproduksjon, noen den nåværende geopolitiske situasjonen gjør enda mer aktuelt. Vi ønsker derfor å mobilisere et bredt næringsliv til å ta en gjennomgang av matvalgene i egen bedrift. Et standpunkt om å forplikte seg til å følge prinsippene i matskiftet.no kan være et første steg på veien.

Handlingens tiår

– I en tid hvor vi leter etter løsninger på klimaproblemet, er det avgjørende at vi i det offentlige ordskiftet kan enes om at hvordan maten bør produseres og hva vi bør spise, for at vi som nasjon skal nå klimamålene våre, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC.  

64 av Norges 100 største selskaper tror ikke at Norge vil klare å nå målene om utslippsreduksjon i Parisavtalen, viser PwCs klimaindeks som ble publisert i sommer. 

– Vi står i en klima- og naturkrise, er langt inne i handlingens tiår og vi begynner å få dårlig tid. Det ligger åpenbare klimaløsninger for norsk landbruk og matproduksjon ved å produsere mer mat i Norge, påpeker Jensen. 

Skift og medlemmene PwC, NorgesGruppen, Coca-Cola og Arntzen de Besche har sammen med TINE, Nortura, BAMA og Yara stått bak utviklingen av plattformen.

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Territory Senior Partner, PwC Norway

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, PwC Norway

Tlf: 967 00 000