Styrke verdiskaping med smart bruk av data og teknologi

Data og analyse handler om å bruke data og teknologi til å utvikle en virksomhet - fra strategiprosesser til daglig drift. Vi hjelper våre kunder med å utvikle og anvende data og innsikt i strategiske, taktiske og operative beslutninger. Vi hjelper deg med å sikre målrettede investeringer i data og analyse som resulterer i konkrete forbedringer; enten det er for å drive nye vekstmuligheter, forbedre kundeinnsikt, styrke lønnsomhet og effektivitet i verdikjeden, eller identifisere og håndtere risiko.

Vi gjør et teknisk område til en integrert del av måten man jobber på, og sikrer at data og analyse blir forstått og brukt på alle nivå i organisasjonen. Gjennom en kombinasjon av de rette menneskene og en helhetlig tilnærming, sikrer vi at tekniske løsninger er tuftet på forretningsmessige behov og skaper verdi for hele virksomheten.

Kontakt oss for en prat

En vanlig misforståelse vi ser hos mange virksomheter er at man tror kunstig intelligens kan gjøre mer for bedriften enn det som er tilfellet. Dette er ofte på grunn av datakvaliteten. Mange bedrifter undervurderer også hvor arbeidskrevende det er å implementere en KI-basert løsning. For å lykkes med kunstig intelligens kreves det teknisk innsats, og minst like mye fokus på organisering, kultur og kompetanse.

Aurora Voje
teknolog og senior manager i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg med smart bruk av data og teknologi?

Datastrategi: Vi hjelper deg å etablere en datastrategi for å kapitalisere på data og analyse i organisasjonen, og som understøtter strategiske og operative målsettinger.

Dataplattformer og data engineering: Vi har lang erfaring med å etablere dataarkitektur, moderne dataplattformer og beste praksis dataflyt. Vi hjelper deg gjennom design, utvikling og utrulling, og sikrer en skalerbar løsning som understøtter både nåværende og fremtidige behov.

Avansert analyse og data science: Vi hjelper deg å identifisere og konkretisere bruksområder for avansert analyse, med en velprøvd metodikk for hele livssyklusen for avanserte modeller: fra idé og prototype, utvikling, operasjonalisering, og til kontinuerlig overvåking og gevinstrealisering.

Data governance og master data management: Vi hjelper deg å etablere sentrale strukturer, prosesser, roller og eierskap for å sikre at høy datakvalitet gjennomsyrer hele organisasjonen - slik at de med trygghet kan brukes i sentrale forretningsmessige beslutninger.

Organisering av prosjekt- og produktteam: Vi hjelper deg å organisere og lede prosjekt- og produktteam som integrerer forretningsbrukere og utviklere, og gjennom en smidig tilnærming sikrer høy leveransetakt og løsninger som dekker reelle forretningsbehov.

Forretningsanalyser: En enkel historiefortelling basert på tilrettelagte data er ofte et kraftfullt verktøy for å synliggjøre verdien av dataene, og skape engasjement rundt nye teknologiske løsninger. Vi hjelper deg å utvikle gode visualiseringsløsninger, i tillegg til å lage spesifikke forretningsanalyser knyttet til kundeinnsikt, lønnsomhetsanalyse, prisstrategi, m.m.

Kontakt oss

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 060

Kontakt meg

Lars Meinich Andersen

Partner | Data & Analytics, Oslo, PwC Norway

916 62 243

Kontakt meg

Jan-Magnus Moberg

Partner, Bergen, PwC Norway

952 60 661

Kontakt meg

Gry Møller

Partner | Consulting Trondheim, Trondheim, PwC Norway

480 12 727

Kontakt meg

Katrine Skårland Abrahamsen

Partner, Stavanger, PwC Norway

911 62 626

Kontakt meg

Tor Erik Longato Tjønneland

Direktør | Consulting, Kristiansand, PwC Norway

905 94 716

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Jørn Eskil Juliussen

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 060

Skjul