Utvikle fremtidens økonomifunksjon

Økonomifunksjonen har gått fra å være en støttefunksjon, til å få en stadig viktigere rolle i virksomhetsstyring og beslutningsstøtte. Dette betyr at virksomheter må vurdere økonomifunksjonen i sammenheng med forretningsstrategi, organisasjon og IT-målbildet.

Vi i PwC hjelper våre kunder med å etablere en fremtidsrettet økonomifunksjon, sikre relevant styringsinformasjon for ledere og etablere mer effektive økonomiprosesser. Prosjektene vi har ledet har ført til realisering av betydelige forbedringer: høyere kvalitet i virksomhetsstyring, digitalisering av økonomitjenester, bedre beslutningsstøtte og mer effektive økonomimodeller – herunder prosjekter som har realisert store kostnadseffektiviseringer.

Kontakt oss for en prat

Fremtidens økonomifunksjon vil i langt større grad være en forretningspartner som bidrar i strategiimplementering, beslutningsstøtte og prosesser gjennom verdikjeden. For å lykkes må økonomiledere vurdere både styringsinformasjon, organisering, digital kompetanse og prosesser ende-til-ende.

Jørn Juliussen
partner i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg med å utvikle fremtidens økonomifunksjon?

Organisering av økonomifunksjonen: Vi hjelper deg med å etablere en fremtidsrettet og effektiv økonomifunksjon som en forretningspartner for hele virksomheten.

Finansiell rapportering, planlegging og analyse: Vi bistår virksomheter med å etablere beste praksis prosesser for konsernrapportering, finansiell planlegging, prognose og analyse. Våre erfarne konsulenter har den unike kombinasjonen av faglig innsikt og bred teknisk forståelse.på alle markedsledende verktøy.

Digitalisering av økonomifunksjonen: Vi hjelper deg med å etablere et digital målbilde for økonomifunksjonen, og videre støtte i å digitalisere alle nøkkelprosesser ende-til-ende.

Økonomisystemer: Nye økonomisystemer presenterer en rekke nye muligheter for økonomisk styring - vi kan bistå i hele prosessen - fra målbilde, via anskaffelse, til implementering - som en partner på kundens side.

Shared services: Vi bistår virksomheter med å strukturere hele økonomifunksjonen, der utvikling av Shared Services kan gi betydelige gevinster.

Kontakt oss

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 060

Kontakt meg

Elisabeth Barman Hågå

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

916 62 287

Kontakt meg

Frank Lefdal

Direktør | Consulting, Bergen, PwC Norway

951 28 373

Kontakt meg

Gry Møller

Partner | Consulting Trondheim, Trondheim, PwC Norway

480 12 727

Kontakt meg

Katrine Skårland Abrahamsen

Partner, Stavanger, PwC Norway

911 62 626

Kontakt meg

Audun Finnestad

Partner | Leder Consulting Agder, PwC Norway

952 61 047

Kontakt meg