Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Performance and Information Management

Realisere strategiske målsetninger

Vi hjelper dere med å realisere strategiske målsetninger, styre finansiell kapasitet, følge opp daglig drift og sikre tilgang til kritisk informasjon i verdikjeden – gjennom effektiv Performance & Information Management.

Vårt ledende ekspert-team har lang erfaring i å bistå med:

 • Etablere effektive styringsmodeller og målstyring
 • Implementere effektive prosesser og systemer for finansiell rapportering og budsjettering
 • Vurdere forretningsmessig bruk og verdi av BI-løsninger
 • Bringe kritisk informasjon fra hele verdikjeden inn i strategisk, taktisk og operativ styring og analyse – med høy kvalitet
 • Implementere effektive og brukervennlige BI-systemer

Performance and Information Management: Vi hjelper dere med å realisere deres mål.

Vi sikrer at du får den riktige innsikten relevant for dine beslutningsprosesser.

Jørn Eskil JuliussenPartner, Consulting PwC

Jeg ønsker hjelp innen:

Performance Management er metoder og prosesser for å sikre realisering av strategiske målsetninger, styre finansiell kapasitet og følge opp daglig drift. Det krever riktig styringsinformasjon, integrerte styringsprosesser, effektive IT-løsninger og en tydelig prestasjonskultur.


3 tegn på at du trenger hjelp innen Performance Management:

 • Dere ønsker en modell for å støtte viktige strategiske, taktiske og operative beslutninger
 • Dere har behov for å følge handlingsplaner, tiltak og risiko gjennom verdikjeden
 • Dere ønsker å sikre en effektiv og konsistent oppfølging av prestasjoner - gjennom å etablere en prestasjonskultur for kontinuerlige forbedringer

Vi bistår med et helhetlig syn på implementering av Performance Management – med et sterkt strategisk og operativt fokus kombinert med dyp funksjonell og teknisk kompetanse.

Information Management handler om å sikre tilgang til riktig styringsinformasjon fra hele verdikjeden som grunnlag til strategiske, taktiske og operative beslutninger. Mye verdifull informasjon som finnes registrert i organisasjonen eller som finnes tilgjengelig eksternt blir aldri benyttet i analyser eller som beslutningsgrunnlag i forretningskritiske prosesser.


3 tegn på at du trenger hjelp innen Information Management:

 • Dere har behov for bedre analyse av områder som produkt- og kundelønnsomhet, effektivitet i verdikjeden og salg- og markedsutvikling
 • Dere ønsker en bedre løsning for analyse av trender, benchmarks og prognoser
 • Dere har tidskrevende prosesser for å sammenstille informasjon fra forskjellige kilder

PwC bistår med et helhetlig syn på effektiv implementering av beslutningsstøtte – med et sterkt forretningsmessig fokus kombinert med dyp funksjonell og teknisk kompetanse - som gjør at du får den riktige innsikten relevante for dine beslutningsprosesser.

Kontakt oss for mer informasjon

Required fields are marked with an asterisk(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Jørn Eskil Juliussen

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 060

Hide