Styrke strategigjennomføring – fra strategi til handling

En av våre kunders viktigste utfordringer er evnen til å gjennomføre strategi og oppnå mål og ambisjoner. Med bred erfaring og ekspertise innen målstyrt ledelse hjelper vi virksomheter, i alle bransjer og av ulike størrelser, med å lykkes fra strategi til handling.

Med sterk faglig kompetanse på praktisk anvendelse av alle anerkjente metoder innen målstyrt ledelse, hjelper vi deg med å etablere en helhetlig styringsmodell for strategigjennomføring hvor prosesser, innsikt, teknologi, ledelse og kultur spiller sammen og sikrer at hele virksomheten jobber mot felles mål.

Kontakt oss for en prat

Både internasjonale og norske undersøkelser peker på at til tross for gode strategier sliter virksomheter med gjennomføringen. Vi erfarer at de som lykkes har gjort strategigjennomføring til noe hele virksomheten bidrar til og har ansvar for, og at de har tilpasset strategigjennomføringen til endringstakten i virksomheten. De som lykkes spesielt godt fokuserer på målstyrt ledelse der struktur, prosesser, ledelse og kultur, informasjon og teknologi spiller sammen.

Knut Erik Thorsen
manager i PwC

Hvordan kan vi hjelpe deg med å styrke strategigjennomføringen?

«Fra strategi til handling»: PwCs 5-stegs tilnærming til målstyrt ledelse er en praktisk og fleksibel tilnærming for å øke fokus, engasjement og samhandling for å realisere strategien. Med velprøvde verktøy hjelper vi ledelsen med å tydeliggjøre de viktigste målene, øke forståelse og engasjement i organisasjonen og skape fokus på gjennomføring av tiltak. Ledere i hele virksomheten vil, gjennom en aktiv og fokusert dialog, lede mot felles mål og tilrettelegge for samhandling og læring. Slik skaper vi en kultur for gjennomføring - fra strategi til handling.

Helhetlig virksomhetsstyring: Vi hjelper deg med å sikre at sentrale styringsprosesser som strategigjennomføring, mål- og resultatstyring, budsjett, prognose, porteføljestyring og risikostyring har tydelige formål og et godt samspill, slik at virksomhetsstyringen som helhet tilrettelegger for gjennomføring og oppleves verdifull for ledere og ansatte.

Smidig strategigjennomføring: Gjennom å kombinere og tilpasse de riktige styringsmodellene for din virksomhet (f.eks. balansert målstyring, OKRs, og smidig metoder), vil hele virksomheten oppleve at strategigjennomføringen er tilpasset dere og den enkelte enhet.

Styringsinformasjon: Vi hjelper deg med å finne fokuserte, relevante, handlingsorienterte og målbare KPIer som er tydelig knyttet til strategiske mål, slik at virksomheten har nødvendig styringsinformasjon til å løpende følge opp måloppnåelse og identifisere de riktige tiltakene. Vi hjelper deg videre med å identifisere og implementere nødvendige løsninger for å automatisere datafangst.

Digital støtte for strategigjennomføring: Effektive prosesser krever riktig systemstøtte, og vi hjelper deg å identifisere hvilke kombinasjoner av verktøy som er best egnet for å støtte ledere i alle deler av strategigjennomføringen.

Kontakt oss

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 060

Kontakt meg

Even Enggrav

Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 123

Kontakt meg

Frank Lefdal

Direktør | Consulting, Bergen, PwC Norway

951 28 373

Kontakt meg

Gry Møller

Partner | Consulting Trondheim, Trondheim, PwC Norway

480 12 727

Kontakt meg

Karen Thorsen Vatnamot

Direktør, Stavanger, PwC Norway

977 02 333

Kontakt meg

Audun Finnestad

Partner | Leder Consulting Agder, PwC Norway

952 61 047

Kontakt meg

Obligatoriske felter er markert med stjerne(*)

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger skulle ønske å motta informasjon fra oss, kan du sende oss en e-post via vår Kontakt oss-side.

Kontakt oss

Jørn Eskil Juliussen

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 060

Skjul