Transaksjoner M&A

M&A Legal

Kjøp og salg av virksomhet reiser mange ulike juridiske spørsmål. Vi har lang erfaring med å bistå kjøpere og selgere i slike prosesser - gjennom den første planleggingsfasen, i due diligence, avtaleforhandlinger og etterfølgende implementering. 

Vi samarbeider tett med våre kollegaer i PwC Deals og Skatt, slik at vi kan tilby en sømløs og fullintegrert tjeneste som dekker alle fagområdene som er viktige i forbindelse med fusjoner og oppkjøp. 

Som del av PwCs verdensomspennende nettverk av advokater og andre M&A rådgivere, kan vi svært effektivt sette sammen team tilpasset ulike internasjonale transaksjoner. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 

Juridisk due diligence

Vi bistår med juridisk selskapsgjennomgang (due diligence) i forkant av transaksjoner. Vi tilpasser gjennomgangen til kundens behov, slik at gjennomgangen kan utføres som en totalgjennomgang av selskapets juridiske forhold eller med fokus på nærmere definerte risikoområder. 

Formålet er å avdekke praktisk viktige forhold og komme med konkrete forslag til løsninger, slik at eventuelle risikoforhold håndteres før avtale inngås eller eventuelt reguleres i avtalen.

Samarbeidet med PwC Deals og Skatt gjør at vi kan tilby et integrert due diligence produkt som omfatter finansiell, skattemessig og juridisk due diligence.  

Avtaleverk og forhandlinger

Vi har lang erfaring med å bistå i salgsprosesser, både ved fastleggelsen av transaksjonsstruktur og tidsplan, og som advokat i avtaleforhandlingene. 

Flere avtaler vil typisk være aktuelle, for eksempel konfidensialitetsavtale, intensjonsavtale og aksjekjøpsavtale. Vi sørger for at vår klients interesser ivaretas i avtaleverket, og bidrar til effektive forhandlingsløsninger i tråd med markedspraksis. 

Aksjonærsamarbeid og insentivprogrammer

Vi bistår med utarbeidelse av aksjonæravtaler, både i forbindelse med oppkjøp der selger blir med videre og i forbindelse med emisjoner og nyetableringer av samarbeidsforhold. 

Vi bistår videre med avtaleverk knyttet til aksjeinsentivprogrammer (såkalte Management Incentive Programs, MIP), også dette i nært samarbeid med våre kollegaer i PwC Deals og Tax. 

Etterfølgende implementering

Ved behov kan vi også bistå i etterkant av oppkjøp, for eksempel med opprydding i selskapsrettslige forhold, inngåelse av nye arbeidskontrakter eller inngåelse av nye konsernavtaler. 

 


Kontakt oss

Andreas Jarbø

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

930 09 007

Kontakt meg

Eli Beck Nilsen

Advokat | Direktør, Stavanger, PwC Norway

934 53 341

Kontakt meg