Personbeskatning

Virksomhet med særskatteplikt krever spisskompetanse

Vi har lang erfaring med nasjonal og internasjonal skatterådgivning til personer med utfordrende inntekts- og formuesforhold. Ta kontakt eller les om eksempler på skattemessige forhold vi kan bistå med.


Vi kan bistå med blant annet:

  • Personlig skatterådgivning for norske og internasjonale forhold.
    For eksempel: Rådgivning for inntekter og formue i flere land, sluttavtaler i arbeidsforhold, eie av aksjer/verdipapirer, holdingmodeller, selvstendig næringsvirksomhet, fradrag, kjøp- og salg av fast eiendom, pensjonsavtaler med mer.
  • Verdsettelse av formue og rådgivning knyttet til både norske og utenlandske formuesposter.
  • Insentiver og avlønningsmodeller i arbeidsforhold. Insentivordninger som aksje- eller opsjonsordninger har skattemessige konsekvenser og risiko. Vi har lang erfaring med både norske og internasjonale insentivordninger i alle faser – fra etablering, gjennom selvangivelsesprosess og til ordningene utløper.
  • Utarbeidelse av, og rådgivning rundt, skattemeldinger for personer med kompliserte inntekts og formuesforhold.
  • Spesialistbistand innen skattetvister og prosedyre på skatterettens område.

Kontakt oss

Per Christian Ask

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

982 06 691

Kontakt meg

Kjetil Vinnes Raknerud

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

952 60 172

Kontakt meg

Mats S. Hodne-Berggreen

Advokat | Senior Manager, Bergen, PwC Norway

952 60 353

Kontakt meg