Velkommen til PwC Stavanger

Hos PwC i Stavanger møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes.

Kontakt oss

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

Kontakt : Siren I Dahle | Partner | Leder Revisjon | Tlf. 952 61 110

Rådgivning

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for forbedring. Bedriftsledere kontakter oss når de står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringer. Gjennom oss får de objektive anbefalinger som er gjennomførbare, men som også forbedrer bedriften sin evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsledere ønsker at vi deltar aktivt i implementeringen av anbefalingene våre.

Kontakt : Ole Schei Martinsen | Partner | Tlf: 952 61 162

Deals

Skal selskapet ditt vokse trenger du erfaring, kreativitet, innsikt og sterke relasjoner. Vi hjelper deg og ditt selskap med å forstå mekanismene ved blant annet oppkjøp, fusjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer. Vi tilbyr bistand ved alle aspekter ved transaksjoner, og vi kan hjelpe deg med å komme i mål, uansett hvor i løpet du er.

Kontakt: Daniel Rennemo | Partner | Tlf: 952 61 116

Forretningsjus

Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester. Med et sterkt tilbud innen forretningsjus i tillegg til skatte- og avgiftsrådgivning, kan vi gjøre mer for å hjelpe våre kunder i et bredt og praktisk perspektiv. PwC har et av de største internasjonale forretningsjuridiske nettverk i verden. 

Kontakt: Kjell Richard Manskow | Partner | Tlf: 952 61 176

CFO Solutions

Med kompetanse og kapasitet kan du sette sammen en økonomifunksjon tilpasset dine behov – fra løpende støtte til drifting av hele funksjonen. Alt til en fast pris per måned.

Kontakt: Gunstein Hadland | Tlf: 952 61 121

Skatte- og avgiftsrådgivning

Våre skatteeksperter bistår deg med rådgivning innenfor skatt og avgift. Våre eksperter har spesialkompetanse til å håndtere komplekse spørsmål innen skatt og avgift på det norske og det internasjonale markedet. Gjennom vårt nettverk i 158 land kan vi tilby helhetlig bistand innen skatt og avgift i hele verden.

Skatt er teknisk komplisert og krever inngående kunnskap om regelverk som er i stadig endring. Riktig bruk og forståelse av reglene krever erfaring og spisskompetanse. Vi gir råd om optimale finansieringsløsninger, styring av risiko og internkontroll på skatteområdet. Vi tilbyr skreddersydde team, strategier og løsninger tilpasset ditt behov. 

Kontakt: Kjell Richard Manskow | Partner | Tlf: 952 61 176

Produktutvikling - Energy Experience Center

Å designe og utvikle et nytt produkt eller en tjeneste krever kreativitet, og litt plass til å tenke nytt. Vi håper å kunne tilby et unikt og modulært miljø som fremmer samarbeid, samhandling, og som lar oss få ta kundens idé fra strategi til gjennomføring. Lær mer om Energy Experience Center

Kontakt : Ole Schei Martinsen | Partner | Tlf: 952 61 162


Kontakt oss

Tom Notland

Partner | Kontorleder, Stavanger, PwC Norway

952 61 134

Kontakt meg

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

952 61 176

Kontakt meg

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, Stavanger, PwC Norway

952 61 162

Kontakt meg

Siren Iversen Dahle

Partner | Leder for Revisjon, Stavanger, PwC Norway

952 61 110

Kontakt meg

Daniel Rennemo

Partner | Deals, Stavanger, PwC Norway

952 61 116

Kontakt meg

Gunnar Slettebø

Partner l Leder for revisjon E&P, Stavanger, PwC Norway

952 61 145

Kontakt meg

PwC i Stavanger
Kanalsletta 8
4033 Stavanger

Postadresse
Postboks 8017 
Forus 4068 Stavanger

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger