Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker for året 2018

29/05/19

Tapene i banknæringen er fortsatt lave. Vi har i undersøkelsen segmentert bankene i sparebanker, forbrukslånsbanker og øvrige banker.

Undersøkelsen viser at flere banker har definert hele utlånsporteføljen samt finansielle garantier, lånetilsagn og ubenyttede kreditter som en klasse hvilket vi mener ikke er i tråd med opplysningskravene i IFRS 7.

Last ned rapporten

Kontakt oss

Ola Anfinsen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 503

Erik Andersen

Partner | Assurance , PwC Norway

Tlf: 952 60 501

Følg oss