Populært med digitale ledere

Nesten 500 av verdens 2500 største selskaper har ansatt egne CDO-er, viser ny rapport. Det er en tredobling fra året før.

Trolig vil det være digitalisering som endrer Norge mest fremover

Fremtidige arbeidsplasser og verdiskapning avhenger av hvor gode vi er til å bygge virksomheter på innovative løsninger og ny teknologi. Den fjerde industrielle revolusjonen vil berøre oss alle, og det har verdens største selskaper tatt inn over seg. 60% av CDO-er (Chief Digital Officer) er ansatt etter 2015, viser den nye rapporten.

 

Typiske utfordringer

Utfordringer digitale ledere møter: Ad hoc initiativ er satt i gang her og der, sentral oversikt og styring mangler, manglende kunnskap og en tradisjonell kultur som gjør endringer vanskelig.

Norske selskaper er enormt opptatt av å forstå hvordan digitalisering berører dem og mange føler stor usikkerhet.

Lars Erik Fjørtoft, Sikkerhetsrådgiver i PwC

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss

Vår rådgivning er å bygge digitaliseringskompetanse i styrerom og toppledergrupper. Vi gir også konkret bistand ved utvikling av nye forretningsmodeller og effektivisering av eksisterende prosesser. De siste 12 månedene har også behovet for å forstå cybersikkerhet-trusselen eksplodert i styrerom og toppledergrupper. Mange vil ha hjelp til å sikre seg smartest mulig, slik at nye forretningsmuligheter realiseres uten at risikoen blir for stor.

Lars Erik Fjørtoft, Sikkerhetsrådgiver i PwC

Digitale omveltninger

CDO-er har ansvaret for digitale omveltninger i selskapet. De fleste jobber innen forsikring, media, underholdning, bank, retail og matbransjen. 

 

Teknologikunnskaper blir viktigere

32% av de digitale lederne har teknologibakgrunn, det er en fordobling siden året før da kun 14% hadde bakgrunn fra teknologi.

I Norge ser vi at det ikke bare er disse tradisjonelle områdene som har fokus på digitalisering, men også industriselskaper. Dette er noe som vil berøre alle. Bare tenk når den første fabrikken vil styres via internett ved hjelp av Internet of Things. Konsekvenser av IT sikkerhetsbrudd kan bli ekstreme.

Sikkerhetsrådgiver, PwC

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469