Kunstig intelligens / AI

Kunstig intelligens (eller AI) revolusjonerer måten vi jobber på.

AI åpner en verden av nye muligheter. Men hva er det egentlig? Og hvordan ta i bruk teknologien i din bedrift?


 

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence - AI) er et nokså bredt begrep som dekker alt fra dedikerte oppgaver en datamaskin kan gjøre veldig bra (såkalt svak AI) som f.eks. å identifisere innhold i bilder eller spille sjakk, til generell kunstig intelligens (såkalt generell AI) som er systemer som kan trenes til nær sagt hva som helst.

Kunstig intelligens utmerker seg for oppgaver som krever såkalte kognitive egenskaper (resonnering, mønstergjenkjenning og læring) hvor datamaskiner tidligere ikke har kunne konkurrere med mennesker. Eksempler på dette er oppgaver rundt bildegjenkjenning og språkforståelse.
 

Google Deep Mind

Maskinlæring er en viktig byggestein i prosessen med å bygge kunstig intelligens. Per i dag tilhører de aller fleste systemene som markedsfører seg som AI systemer svak AI.

Eksempler på dette er IBM Watson, Microsoft Cognitive Services og Amelia.

Google Deep Mind er et eksempel på et prosjekt som har som uttalt mål om å lage generell AI, men det som er publisert så langt må fortsatt regnes som svak AI.
 

Hva betyr dette for deg og din bedrift?

Kunstig intelligens vil de nærmeste årene helt klart kunne hjelpe til med å automatisere bestemte oppgaver (f.eks. saksbehandling eller bildegjenkjenning i claims prosessen i forsikring) som i dag krever jobb fra et menneske.  

Innenfor transport er svak AI allerede i bruk i dag, for eksempel hos Tesla, som samler data om kjøremønster fra alle bilene sine, og benytter denne dataen til å forbedre "autopiloten".

Innenfor helse ser vi også mange gode eksempler på hvor AI systemer kan være en rådgiver for medisinsk personell innenfor definerte domener, som f.eks. kreftbehandling. AI står også sentralt innenfor såkalt presisjonsmedisin hvor man får en spisset behandling ut i fra spesifikk informasjon om deg som pasient.

Det er derfor en viktig del av en digitaliseringsstrategi og har et stort potensiale for å bidra til å drive bedriften mer effektivt.


 

Kontakt oss

Børge Ellingsen Kristiansen

Børge Ellingsen Kristiansen

Manager, PwC Norway

Tlf: 986 40 934

Lars Erlend  Leganger

Lars Erlend Leganger

Direktør, PwC Norway

Tlf: 99712762