Hva er KI, og hvordan kan du ta i bruk teknologien i din bedrift?

Kunstig intelligens

Kunsig intelligens

Utforsk de grunnleggende konseptene, avanserte bruksområdene og etiske overveielsene bak denne revolusjonerende teknologien. Enten du er nybegynner og ønsker å forstå KI's grunnleggende prinsipper, eller en erfaren profesjonell som søker oppdateringer om de nyeste trendene, vil denne guiden være din ultimative kilde til innsikt.

Kunstig intelligens faller ofte innenfor to kategorier

Kunstig intelligens som ligner på menneskelig intelligens, såkalt kunstig generell intelligens (Artificial General Intelligence, AGI), er vi fremdeles langt unna å oppnå i dag. Kunstig generell intelligens omtales ofte som «sterk» AI, mens den typen AI som er i bruk i dag kalles «svak» eller «smal» AI.

«Smal» eller «svak» AI: Dette er løsninger som er innrettet mot et bestemt «smalt» område eller utviklet med tanke på én bestemt oppgave. Smal AI utfører ofte én oppgave svært godt som for eksempel bildebehandling eller mønstergjenkjenning for spesifikke formål. Disse maskinene kan virke svært intelligente, men har gjerne langt større begrensninger enn selv enkel menneskelig intelligens.

«Generell» eller «sterk» AI: Kunstig generell intelligens er det vi, enn så lenge, ser på film, som robotene i Westworld, Interstellar eller Terminator. En generell AI kan, slik som mennesker, bruke sitt intellekt til å løse alle typer problemer, generalisere læring og erfaringer fra ett problem til et annet, og tenke helhetlig rundt komplekse problemstillinger.

 


Eksempler på produkter og tjenester som bruker kunstig intelligens

  • Google-søk
  • Digitale assistenter som Siri og Alexa
  • Film- og sanganbefalinger fra Netflix og Spotify
  • Selvkjørende biler
  • Spamfiltre i e-post
  • Snapchat-linser som gjenkjenner ansikter og ansiktsuttrykk
  • Gjenkjenning av ansikter i bilder du laster opp på Facebook
     

Smal kunstig intelligens

Ikke la deg lure av navnet. Såkalt smal eller «svak» AI finner vi i dag overalt og kan være utrolig effektivt. Hittil er det den mest vellykkede realiseringen av kunstig intelligens og er brukt i alle eksemplene du finner i listen over. Smal AI er programmert for å utføre en bestemt oppgave – om det er å sjekke været, spille sjakk eller analysere rådata til å skrive rapporter.

Smal AI kan utføre oppgaver i sanntid, men de trekker informasjon fra spesifikke datasett. Derfor kan de ikke utføre oppgaver som er utenfor det de er trent til å gjøre. I motsetning til generell eller sterk AI, som vi skriver om litt lenger ned, er ikke smal AI bevisst, selvbevisst eller drevet av følelser slik mennesker er. De opererer innenfor begrensede rammer selv om de kan virke som de er mer sofistikerte enn det. Med andre ord kaller vi det «svak» AI fordi de «ikke kan tenke selv».

Systemer med smal kunstig intelligens kan prosessere data og utføre oppgaver mye raskere enn mennesker, noe som har gjort det mulig å øke produktivitet, effektivitet og ikke minst livskvalitet. Det er derfor en viktig del av en digitaliseringsstrategi og har et stort potensiale for å bidra til å drive bedriften din mer effektivt.

Det finnes også mange gode eksempler på hvor AI-systemer kan være en rådgiver for medisinsk personell innenfor definerte domener, som for eksempel kreftbehandling. AI står også sentralt innenfor såkalt presisjonsmedisin hvor man får en mer spisset behandling ut i fra spesifikk informasjon om deg som pasient.

 


Generell kunstig intelligens

Et av science fiction-filmenes favorittmotiver er kunstig intelligente roboter som overgår menneskene mentalt. I alt fra Terminator-serien, Matrix, til Her og Ex Machina får utviklingen konsekvenser som i beste fall kan kalles urovekkende. Dette er vi langt unna ennå.

Å lage en maskin som kan tenke som et menneske og som kan brukes til hva som helst er AI-forskernes hellige gral. Det viser seg å være lettere å få til på film enn i virkeligheten.

AI-systemer er designet etter menneskehjernen. Siden vi selv ikke forstår vår egen hjerne fullt og helt er det også vanskelig å lage en modell av den og etterligne hvordan den fungerer. Dersom vi får til å lage en generell kunstig intelligens, vil den ha evnen til å forbedre seg selv og tilegne seg kunnskaper som langt overgår noe vi har sett tidligere.

 


Norske eksempler på kunstig intelligens

PwC ble kåret som ledende i AI-tjenester i desember 2022 av The Forrester Wave™️


Kontakt oss

Lars Meinich Andersen

Lars Meinich Andersen

Partner | Data & Analytics, PwC Norway

Tlf: 916 62 243