Tillit i en digital finansverden

Disruptiv teknologi i seg selv er ikke nok for å lykkes i markedet. Det er en forutsetning at brukerne har tillit til deg og den nye tjenesten du tilbyr.

Så hvordan bygger du tillit i bank- og finanssektoren?

 

Bank- og finanssektoren har de siste årene gjennomgått en radikal endring. Norsk finanssektor regnes for å være blant de mest produktive i Europa og blant de som har kommet lengst når det gjelder digitalisering. Men en fersk måling viser at nordmenn i svært varierende grad har tillit til disruptive teknologier og tjenester som har inntatt markedet de siste årene.

 

Hva er årsaken til at noen tjenester nyter høy grad av tillit, mens andre ikke gjør det? 

PwC har sammen med DNx og Norstat foretatt en måling blant det norske folk om deres tillit og kjennskap til ny teknologi.

Vipps på topp

Blant tjenestene er det bare Vipps som kan skryte av høy tillit i markedet. Mens 26 prosent har ganske eller svært høy tillit til Amazon, har bare 15 prosent tillit til Apple Pay.

Tilliten til Bitcoin er helt nede i 4 prosent. Tilliten er også lav for andre disruptive teknologier som Nabobil, Uber, AirBnB, Kolonial, og Foodora.

Ifølge Fjørtoft er det ganske forståelig at teknologi som Bitcoin kommer til kort:

Vipps er betaling i norske kroner, som i seg selv er garantert av Norges Bank, i et tungt regulert system med en rekke seriøse aktører. Hvis jeg sender deg 200 kroner på Vipps, så vet jeg at du får 200 kroner. Men hva er egentlig Bitcoin? Er det 100 kroner eller 10.000 kroner? Kursen er ikke garantert av noen sentralbank, så det er vanskelig å vite

Lars Erik Fjørtoft, partner og leder for forretningsområdet Digital Trust i PwC
Det er da to grunnleggende prinsipper for tillit til et betalingsinstrument:
  1. At du kjenner verdien

  2. At du har mulighet til å bruke det

     

    

Tillit er en viktig forutsetning for å lykkes med ny teknologi

 

PwC Global CEO Survey 2018 viser at 38 prosent av verdens toppledere frykter farten på den teknologiske utviklingen. Endringer skjer i rasende tempo, og ny teknologi endrer spillereglene i ulike bransjer rundt om i verden.

Ny teknologi og nye regelverk har også vekket et behov for å utvide forståelsen av tillitsbegrepet til en rekke nye digitale sammenhenger.

Strengere lover og regelverk

Administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen setter fokus på et annet viktig aspekt ved digital tillit; strengere lover og regelverk.   

- For å utvikle skreddersydde løsninger basert på brukernes behov, er norske virksomheter avhengig av gode kundedata. Deling av data bidrar til å utvikle bedre tjenester og produkter, men med GDPR er det blitt vanskeligere å hente inn denne innsikten uten høy tillit i markedet, sier han.

 

Leif Arne Jensen, Administrerende direktør i PwC

Leif Arne Jensen, Administrerende direktør i PwC

    

De aktørene med høy tillit i markedet, vil være aktører som tar hensyn til personvern og som også vurderer de etiske aspektene knyttet til bruk av ny teknologi. Jo mer tillit markedet har til en aktør, jo mer villig er vi til å teste ny teknologi fra denne aktøren

Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC.

Vi er lite villig til å dele data

 

En undersøkelse, gjennomført av Opinion AS på vegne av PwC, viser at flere virksomheter kan få en utfordring når det kommer til å hente inn verdifull data. Tallene viser nemlig at nordmenn flest er skeptiske til å dele. 

Fire av ti nordmenn oppgir at de ikke ønsker å dele noen form for personlige data for å få bedre og mer skreddersydde tilbud, varer og tjenester. 

Blant respondentene som er mer positive til å utlevere personlige data, oppgir 41% å være villige til å gi fra seg stedsdata.

Kun 19% sier seg villig til å gi fra seg data ved nettbesøk, og så få som 11% er villig til å gi fra seg data fra aktivitetsmålere, som Fitbit, treningsapper og pulsklokker.

 

 

Vi er også skeptiske til å dele personlige data som skal gi mer tilpasset informasjon og tilbud om TV-tjenester, bøker, nyheter, eller andre forbruksvarer. Halvparten av oss er heller ikke villig til å dele noen form for personlige opplysninger for å motta tilpasset informasjon på sosiale medier.

Lars Erik Fjørtoft, Leder IT Risk, PwC Norge

Hvordan bygge tillit i finans- og bankmarkedet?

 

  1. GDPR: Gi brukeren tydelig innsikt i hvordan ditt selskap behandler personopplysninger, hva disse brukes til og hvordan brukeren går frem for å få dataen fjernet.

  2. Samarbeid og allianser: For nye selskaper eller tjenester kan det være en fordel å inngå et alliansesamarbeid med en troverdig og godt etablert aktør. At en aktør som markedet allerede har høy tillit til går “god for” deg, vil ha en positiv effekt.

  3. Åpenhet: Virksomheter som er transparente gir kunder/brukere en trygghet gjennom åpen tilgang til informasjon og opplysninger. Dette gjør det enklere for markedet å vurdere om virksomheten handler i tråd med etiske og lovpålagte regler.

Lars Erik Fjørtoft, Leder IT Risk, PwC Norge

Lars Erik Fjørtoft, Leder IT Risk, PwC Norge

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469