Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Blockchain

- handler i sin enkleste teknologiske form om å overføre eierskapet til filer mellom to parter.


 

Hva er blockchain?

Transaksjoner av digitale eiendeler. Være seg penger, aksjer eller intellektuell eiendom, handler i sin enkleste teknologiske form om å overføre eierskapet til filer mellom to parter. Til dette brukes det i stor utstrekning mellommenn og sentrale registre som garanterer for at eiendelen overføres: At det bare finnes én versjon og én eier av filen.

Blockchain fjerner behovet for tillit i og dermed behovet for mellommenn ved å legge til rette for at overdragelsen kan skje direkte mellom partene og samtidig garantere for at denne faktisk har skjedd.

Blockchain på 1-2-3

Playback of this video is not currently available


 

En blockchain er i praksis en verifisert, sikker liste.

Det kan være en protokoll, et register eller et regneark. Det inneholder en oversikt over alle transaksjoner som noen gang er gjort innenfor systemet. Det spesielle er at regnearket ikke lagres et spesielt sted, men over hele verden i helt identiske kopier. Transaksjonen blir lagt i en block- en samling av transaksjoner. Den ferskeste blocken blir lagt fremst i en liste med tidligere blocker og danner en blockchain. Listen er låst og alltid lik. Hver gang blocken blir utvidet med en ny blokk, blir lenken synkront distribuert og synlig for alle medlemmer av nettverket.

"Hashing" 

Ved hjelp av såkalt "hashing" er det mulig å se øyeblikkelig om det er innført en eneste feil i protokollen. Dette er ekstremt effektivt.

Det handler om å bygge et totalt pålitelig system, som er så sikkert at vi ikke lenger vil trenge store selskaper, eller stater, til å garantere for de mest sensitive og verdifulle ting, som penger. Vi trenger heller ikke noen til å holde rede på hvem som eier hva. Vi vil simpelthen kunne stole på hvem som helst. Og derfor trengs ikke mellommenn til å garantere for sikkerheten.

Hva betyr det for deg?

Blockchain er fortsatt en teknologi under utvikling og det er ingen tegn på at den umiddelbart vil utgjøre en stor trussel eller mulighet for de fleste virksomheter.

Teknologien krever en bred enighet om nye standarder i virksomhet-til-virksomhet interaksjon.

Den vil mest sannsynlig gjøre sin inntreden i form av nye, mer effektive og billigere tjenester levert av kjente transaksjonstunge virksomheter som implementerer teknologien som en del av sine kjernesystemer. Men uten at sluttbruker trenger å forholde seg til teknologien i særlig grad.

Børsen NASDAQ har allerede tatt i bruk blockchain for å styrke aksjonærenes mulighet til medbestemmelse.

Hvordan kan jeg lære mer?

For de aller fleste fremstår mekanismene som ligger bak en blockchain som nokså abstrakt. Men skal du forstå hva teknologien kan brukes til og hvilke muligheter/trusler som finnes, er du nødt til å skjønne en hel del av hva som ligger bak. 

Test PwCs kunnskapsspill - Blockchain the Game

PwC har utviklet et spill kalt Blockchain the Game. Her får deltakerne prøve seg som noder i et fysisk desentralisert nettverk. Nettverket bygges fra scratch inne i rommet mens man spiller. 

Spillet er delt inn i 3 nivåer. I første nivå bygger man selve nettverket. I neste nivå introduseres en digital valuta og deltakerne får trene seg på å validere transaksjoner og distribuere disse videre i nettverket. I siste nivå lærer man hva som skjer når transaksjonene samles opp i blokker og hvordan disse blir lagt til eksisterende blokker i nettverket. 

Spillet tar omtrent 2 timer å gjennomføre og passer for grupper på mellom 6 til 50 personer. Målet er at alle spillerne skal få en bedre forståelse av de grunnleggende mekanismene i en blockchain. 

Høres dette spennende ut? Kontakt gjerne Fredrik Bruskeland for mer informasjon. 


 

Kontakt oss

Øystein Blåka  Sandvik

Øystein Blåka Sandvik

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 415