Blockchain

- handler i sin enkleste teknologiske form om å overføre eierskapet til filer mellom to parter.


 

Hva er blockchain?

Blockchain, eller blokkjede, er i enkleste forstand et register som holder oversikt over eiendeler og transaksjoner. Det spesielle med blokkjeder er at de er svært sikre mot manipulasjon, samtidig som de ikke er avhengig av noe sentralt mellomledd.

Se hvordan AP Moller-Maersk og 19 andre bruker blockchain i praksis. 

Blockchain på 1-2-3

Playback of this video is not currently available

Blockchain forandrer måten vi jobber og lever på. Hva er det


 

Transparens og sporbarhet


Den mest kjente anvendelsen av blokkjedeteknologi er kryptovalutaer som Bitcoin. Men mulighetene er mye bredere enn kryptovaluta. I en stadig mer digital økonomi, med komplekse nettverk av leverandører og økte grad til transparens og sporbarhet, kan blokkjeder sørge for sikre, effektive transaksjoner, med umiddelbare oppgjør.

Ikke manipulerbar

Blokkjeder er et eksempel på såkalt distributed ledger technology, DLT. Det betyr at alle datamaskinene (nodene) i nettverket sitter med en kopi av registeret. Alle nye transaksjoner legges inn i en blokk, som deretter må godkjennes gjennom en såkalt konsensusmekanisme før den legges til i blokkjeden. Hver blokk er koblet sammen med forrige blokk i kjeden på en måte som gjør at forsøk på å endre informasjonen i tidligere blokker vil bli oppdaget med det samme. Blokkjeden oppdateres i sanntid, slik at alle til enhver tid vil ha samme informasjon.

Trenger ikke en bank eller andre mellomledd for å skape tillit

Det er dette som gjør at blokkjeder gjerne kalles “trustless technology”. Det betyr at behovet for tillit til de andre partene i transaksjonen, eller mellomledd som meglere, banker eller andre garantister kan erstattes med tillit til selve teknologien.


Smarte kontrakter med automatiske transaksjoner

Videre kan man legge såkalte smarte kontrakter på blokkjeden, som betyr at transaksjoner kan utføres automatisk når betingelsene er oppfylt. Slike betingelser kan være alt fra at det foreligger signaturer fra alle parter, at et gitt tidspunkt er passert, eller at et digitalt verdipapir, for eksempel et skjøte, er overført. Dette kan ytterligere effektivisere handler og andre prosesser.

Hvordan kan jeg lære mer?

For de aller fleste fremstår mekanismene som ligger bak en blockchain som nokså abstrakt. Men skal du forstå hva teknologien kan brukes til og hvilke muligheter/trusler som finnes, er du nødt til å skjønne en hel del av hva som ligger bak. 

Ta kontakt med oss om du vil ha hjelp til hvordan bruke blockchain i din bedrift! 


 

Kontakt oss

Anne Siri Bekkelund

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

909 46 463

Kontakt meg