FinTech

FinTech (finansteknologi) er et paraplybegrep på innovative teknologier som skal forbedre eller erstatte dagens produkt og tjenestetilbud innen bank- og finansnæringen.

 

Ledende FinTech hub

FinTech kan være alt fra kundenære tjenester som betaling, sparing og finansiering til teknologi som skal forenkle og forbedre prosesser internt i banken. For eksempel robotisering av manuelle kunde- og hvitvaskingsvurderinger (KYC og AML).

Norge rangeres som et av verdens mest digitaliserte land, og vi ligger i toppen for bruk av teknologi. Vårt finansielle system scorer også svært høyt på kvalitet. Dette gjør at Norge stiller sterkt til å utvikle ny finansiell teknologi. Vi har et godt utgangspunkt for å drive frem nye og innovative finansielle tjenester, og kan utnytte potensialet til å bli en del av Nordens og Europas ledende FinTech huber. 

 

Hva er egentlig Fintech? Vi spurte vår ekspert Kim Tvedt

loading-player

Playback of this video is not currently available

Hvorfor skal du bry deg om FinTech? 

Innovasjonen som FinTech medfører drives i hovedsak frem av 3 elementer:

  • Ny regulering i PSD2 tvinger banker til å åpne opp og eksponere noe av sin data til tredjeparter gjennom API-er. Dette betyr at aktører som har godkjent konsesjon kan koble seg på bankenes API og hente ut data for å kunne tilby produkter og tjenester. 
  • Økte forventninger fra kundene om bedre tilgjengelighet og enklere brukeropplevelser. 
  • Den siste driveren er selskaper som ønsker å ta en posisjon i bankenes verdikjede for å ta markedsandeler. 

Summen av dette utgjør en trussel for tap av kundeforhold for bankene, men også et mulighetsrom for både etablerte og nye aktører til å ta en posisjon og tilby sine løsninger.

Samfunnet som helhet kan også nyte positive effekter av FinTech, da teknologien er med på å drive frem samarbeid mellom bransjer for å skape mer effektive, kundesentriske løsninger.

Lars Erik Fjørtoft Leder for IT Risk i PwC

FinTech med PwC

Med tung fagkompetanse innen regulatoriske rammeverk, innovativ teknologi og kundesentriske løsninger kan vi bistå deg og din virksomhet ved strategiske, taktiske og operasjonelle problemstillinger:

  • GAP-analyser for GDPR/PSD2-implementering
  • Vurdering av trussel- og mulighetsbildet for kundens forretningsmodell og verdikjede
  • Distribusjon av produkter og tjenester for eksempel gjennom samarbeidsmodeller og partnerskap
  • Gjennomføring av digitale transformasjonsprosjekter

 

Hvordan kan vi bistå din virksomhet?

loading-player

Playback of this video is not currently available


 

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder IT Risk, PwC Norway

Tlf: 974 74 469

Kim Tvedt

Kim Tvedt

Manager, PwC Norway

Tlf: 466 26 841