Hva er fintech?

Fintech er med på å endre bank- og finansbransjen. Men hva er det egentlig? Og kan du ta i bruk fintech i din bedrift?

FinTech (finansteknologi) er et paraplybegrep for teknologi som brukes i finansielle produkter og tjenester. Dette kan for eksempel være innen kundenære tjenester som betaling, sparing, finansiering, aksjehandel og forsikring. Fintech-løsninger er også med på å digitalisere, forenkle og forbedre prosesser i en virksomhet, for eksempel robotisering av manuell saksbehandling. Felles for fintech-aktørene er at teknologien tilrettelegger for digitale forretningsmodeller og strategiske samarbeid.

Myndigheter viktig for utvikling av norsk fintech

Myndighetene spiller også en viktig rolle inn i utviklingen av norsk fintech. Utover å utvikle, implementere og utøve tilsyn på gjeldende regelverk, har Finanstilsynet i tillegg etablert en egen regulatorisk sandkasse med hensikt å bidra til økt innovasjon og flere nye aktører i bransjen. Virksomhetene som deltar i sandkassen får blant annet oppfølging av Finanstilsynet, som for eksempel avklaringer knyttet til hvilke tillatelser som kreves.

Eksempler på fintech

Typisk for fintech-selskapene er at de spesialiserer seg innenfor en nisje av produkter eller tjenester som tradisjonelt er tilbudt av tradisjonelle finans-, verdipapir- eller forsikringsforetak. 

Noen kjente eksempler på norsk fintech er 

  • betalingsløsninger ved hjelp av mobil og digitale lommebøker, 
  • crowdfundingløsninger, 
  • eller heldigitale banker og verdipapirmeglere.

Hva tror vi skjer fremover?

Fintech er i stadig utvikling. Norge rangeres som et av verdens mest digitaliserte land, og vi ligger i toppen for bruk av teknologi. Vårt finansielle system scorer også svært høyt på kvalitet. Dette gjør at Norge stiller sterkt til å utvikle ny finansiell teknologi. Vi har et godt utgangspunkt for å drive frem nye og innovative finansielle tjenester, og kan utnytte potensialet til å bli en del av Nordens og Europas ledende Fintech-huber. 

Vi ser blant annet at digital valuta får stadig mer fokus, både gjennom innovative løsninger som kryptovaluta, men også initiativer fra sentralbanker og mer tradisjonelle aktører.

Spørsmål om fintech i din virksomhet? Vi kan hjelpe deg

  • Strategisk rådgivning for etablerte eller nyoppstartede aktører innen privat og offentlig sektor
  • Anskaffelse og implementering av fintech-løsninger
  • Faglig bistand og regulatorisk rådgivning 
  • Operativ støtte for prosjektledelse og -gjennomføring

Kontakt oss

Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder for Risk Services, PwC Norway

Tlf: 974 74 469