Robotic process automation (RPA)

RPA er en måte å automatisere arbeidsprosesser eller oppgaver slik at vi mennesker får frigjort ressurser til å kunne gjøre annet, mer verdifullt arbeid.


 

Hva er Robotic process automation (RPA)?

RPA er en måte å automatisere arbeidsprosesser eller -oppgaver slik at vi mennesker får frigjort ressurser til å kunne gjøre annet, mer verdifullt arbeid.

På samme måte som industriroboter har tatt over repetitive oppgaver i produksjonsindustrien, kan disse robotene gjøre det samme for administrative oppgaver.

RPA-robotene følger en regelbasert logikk og styrer tastatur og mus i de samme programmene som vi mennesker bruker. Det medfører at RPA enkelt kan brukes til å samhandle med applikasjoner uten at det må investeres i dyre integrasjoner. 

 

Hva betyr dette for deg og din bedrift?

RPA vil typisk være egnet for å "lappe på" arbeidsprosesser der eksisterende systemstøtte er avvikende eller manglende. Dette kan for eksempel være håndtering av søknader i bank, forsikring og offentlige virksomheter hvor data skal oppdateres i flere systemer og det finnes ulike manuelle rutiner. Et annet eksempel er kontroll av reiseregninger i økonomifunksjonen. Målet er å håndtere manuelle prosesser på en så billig og effektiv måte som mulig.  

RPA er mindre egnet å bruke der arbeidet er basert på skjønnsmessige vurderinger. Den store gevinsten ved RPA oppnås oftest ved at man kombinerer tradisjonell prosessforbedring (f.eks. LEAN) med konkrete tiltak som kan oppnås ved hjelp av robotteknologi. På denne måten kan man identifisere hvor RPA vil fungere som et effektiviseringstiltak.

Ukritisk bruk av roboter kan føre til et lappeteppe av kortsiktige løsninger som glatter over de underliggende problemene knyttet til it-infrastruktur og prosesser. Før RPA tas i bruk er det derfor viktig å gjøre en vurdering av bruk av RPA sett opp imot oppgradering av systemer, bruk av forretningsregler i systemer og ren effektivisering av arbeidsprosesser.

 

Innovasjon - topp prioritet 

Ifølge en internasjonal undersøkelse så er innovasjon topp prioritet blant verdens administrerende ledere.

Les mer...


 

Kontakt oss