Internet of Things

- gir deg muligheten til å styre taklampen fra mobilen.


 

Hva er det?

«Internet of Things» er et samlebegrep for teknologi som gir muligheten til å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom internett.

For privatpersoner kan det være å styre taklampen fra mobilen mens det for industrielle aktører kan være å avlese tilstandsdata fra avsidesliggende maskiner.

Teknologien er ingen nyhet i seg selv, men adopsjonen av den er det. Denne drives primært av tilgangen på stadig billigere og mer strømgjerrige trådløse komponenter som i økende grad integreres i produktene vi omgir oss med.

 

Hva betyr det for deg?

Store aktører som Apple, Google, Amazon og Samsung satser tungt på å etablere plattformer som sømløst knytter sammen ulike produkter og tjenester i ett grensesnitt.

Konsumentrettede virksomheter vil i større grad bli møtt med en forventning om å kunne koble seg opp mot disse, mye likt etterspørselen etter mobilapplikasjoner da smartmobilen for alvor gjorde seg gjeldende.

Digitaliseringsstrategier bør derfor inneholde en tydelig målsetting på hvordan virksomheten skal forholde seg til den raske utviklingen innen IoT.

 

Relevante dokumenter:


 

Kontakt oss

Lars Meinich Andersen

Lars Meinich Andersen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tlf: 916 62 243