Petroleumsbeskatning

Beskatningen av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er undergitt særlige regler og streng kontroll.

Vi har bred erfaring fra både oljeselskaper, oljeskattemyndigheter og mangeårig bransjespesifikk rådgivning, og kan tilby et komplett spekter av tjenester relatert til petroleumsbeskatning.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 


Hvordan kan vi bistå deg?

Skattemeldingen

Skattemeldingen for særskattepliktige selskaper er komplisert. Det er flere særskilte skjemaer som skal fylles ut, og man må forholde seg til både det ordinære landskatteregimet og særskatteregimet etter petroleumsskatteloven. Det er fort gjort å trå feil, og feil blir fort kostbare.

Oljeskattekontorets inngående kontroll av særskattepliktige selskaper innebærer også at det stilles inngående og omfattende tilleggsspørsmål rundt selskapets skatteforhold.

Vi bistår en rekke særskattepliktige selskaper med utarbeidelse av skattemelding, skatteberegninger og håndtering av korrespondanse med Oljeskattekontoret.

Vi kan bistå med alt fra komplett håndtering av selskapets skattefunksjon til detaljspørsmål knyttet til skattemelding eller skatteberegning.

Endrings- og tvistesaker

Oljeskattekontoret kontrollerer alle særskattepliktige selskaper så inngående at det i praksis innebærer årlig bokettersyn av hvert selskap.

Det oppstår mange endrings- og tvistesaker som krever særlig oppfølging fra selskapenes side. Vi har bred erfaring i å bistå selskaper i endringssaker ved Oljeskattekontoret og i klagesaker for Klagenemnda for petroleumsskatt.

Vårt prosessteam kan også føre skattesaker for norske domstoler på alle nivåer.

Transaksjoner

Det skjer stadig endringer i eierskapet av særskattepliktige selskaper og lisenser på norsk sokkel.

Vi bistår med Due Diligence for kjøper eller selger, og med oppfølging knyttet til særreglene i petroleumsskatteloven §10.
Les mer om Deals Tax: Råd og bistand ved M&A.

Internprising

Internprising er Oljeskattekontorets viktigste fokusområde. De fleste skattetvister med Oljeskattekontoret gjelder prising av interne gassalg, finansielle transaksjoner, forsikring, tjenesteyting eller andre transaksjoner mellom nærstående selskaper.

Vi bistår med alt fra etablering av prisingsmodell til håndtering av endrings- og tvistesaker.
Les mer om våre tjenester innen Internprising (transfer pricing)

 

 

Bindende forhåndsuttalelser

Petroleumsbeskatning innebærer høy skattesats og ofte store beløp. I noen tilfeller er det hensiktsmessig å få en forhåndsavklaring av skatteforhold gjennom en bindende forhåndsuttalelse fra Oljeskattekontoret.

Vi bistår med all nødvendig myndighetskontakt i slike tilfeller.

 

Internasjonal skatt

Norge har et omfattende nettverk av skatteavtaler med andre land.

Dersom en skattesak ikke løses med akseptabelt resultat i Norge, bistår vi med å søke saken løst etter de tilgjengelige prosedyrene i skatteavtalene, herunder prosess for gjensidig avtale så kalt Mutual Agreement Procedure (MAP).

Les mer om våre tjenester innen Internasjonal skatt

 


Kontakt oss

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

952 61 176

Kontakt meg

Per Christian Ask

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

982 06 691

Kontakt meg

Silje Svanes Jensen

Advokat | Direktør, Stavanger, PwC Norway

952 61 055

Kontakt meg

Øystein Andal

Advokat | Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 291

Kontakt meg