Stian Gårdsvoll

Stian Gårdsvoll

Partner | Leder for Consulting og Deals Midt- og Nord-Norge, PwC Norway

Rolle

Stian er partner og leder våre rådgivningstjenester innen både Consulting og Deals i Midt- og Nord-Norge, og bransjeleder for fornybar energi i PwC Norge. Stian sitter i nasjonal ledelse i Consulting og i kommersiell ledergruppe i PwC Norge.

Relevant erfaring

Stian har jobbet som rådgiver i 15 år og har sitt faglige fokus rettet mot strategisk rådgivning, finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Han brenner for hvordan ny teknologi og nye markedsstrukturer får konsekvenser for strategien til virksomhetene. Hans kunder er både innenfor energi, finans, industri og offentlig sektor. Stian har også omfattende politisk erfaring og brukes mye for analyser der offentlig og privat sektor møtes.

Stian er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU og London School of Economics, Master of Business Administration fra Norges Handelshøyskole og har doktorgradskurs i foretaksstrategi fra samme sted. Stian har også videreutdanning fra Harvard Business School. 

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 402

Kontakt meg

Fagområde

  • Strategisk analyse
  • Finansiell analyse
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Omstilling
  • Organisasjonsdesign og -utvikling
  • IT Infrastruktur og arkitektur
Følg oss