Velkommen til PwC i Trondheim

Vi kan tilby deg revisjon, rådgivning, regnskap og juridisk bistand. Kontakt oss, og vi hjelper deg!

 

Hos PwC i Trondheim møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, management consulting  og juridiske tjenester innen selskapsrett, skatt og avgift. Sammen med kunder i både privat og offentlig sektor, løser vi store og små utfordringer. Møt oss på Brattøra hvor det nå vokser frem en ny og spennende bydel.

 

Tjenester vi tilbyr

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret og ledelsen: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomheten sin reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

Kontakt: Rune Kenneth S. Lædre | Partner | Tlf:  952 61 376

Se mer

Rådgivning

Beste praksis er bra, men det er alltid rom for forbedring. Bedriftsledere kontakter oss når de står overfor strategiske, operasjonelle eller finansielle utfordringer. Gjennom oss får de objektive anbefalinger som er gjennomførbare, men som også forbedrer bedriften sin evne til verdiskaping. Vi opplever også at bedriftsledere ønsker at vi deltar aktivt i implementeringen av anbefalingene våre.

Kontakt: Stian Gårdsvoll | Partner | Tlf: 952 61 402 

Se mer

Regnskap

Bedre styring med oppdaterte og tilgjengelige regnskapsrapporter. Vi skreddersyr regnskapsrapporter til dine behov for styringsinformasjon - nøkkeltall tilpasset bedriften din. Uansett behov vil rapportene alltid være oppdaterte, og du avgjør selv om du vil bruke PC, nettbrett eller smarttelefon.

Kontakt: Knut-Olav Skjetne | Partner | Tlf: +47 952 61 447

Se mer

Advokattjenester

Vi Advokatfirmaet PwC er et av verdens største nettverk innen skatt, avgift og forretningsjus med spesialkompetanse på dette feltet. Vår unike tilgang til nasjonal og internasjonal ekspertise står klar til å hjelpe deg uansett hvilket land du sikter mot. Ta kontakt med oss, og vi finner den beste løsningen.

Kontakt: Tor Bjarne Dahl | Partner | Tlf: +47 952 61 454

Se mer

Kontakt oss

Knut-Olav Skjetne

Partner | Regionleder, PwC Norway

Tlf: 952 61 447

Stian Gårdsvoll

Partner | Leder for Consulting Midt- og Nord-Norge, PwC Norway

Tlf: 952 61 402

Rune Kenneth S. Lædre

Partner | Leder for Revisjon i Trondheim, PwC Norway

Tlf: 952 61 376

Følg oss