Velkommen til PwC Trondheim

Hos PwC i Trondheim møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning og juridiske tjenester.

Vi har hatt sterk vekst de siste 5 årene, og teller nå over 100 medarbeidere som er stolte over å bidra til at private og offentlige virksomheter i Trøndelag når sine mål. Kontoret vårt er også del av et omfattende kompetansenettverk både nasjonalt og globalt. 

Med digitale verktøy jobber vi stadig mer på tvers av geografiske avstander, samtidig som vi strekker oss for å være oppdatert på utviklingen i lokalsamfunnet, med fysiske lokasjoner i Trondheim og på Steinkjer.

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Consulting

I Trondheim har vi et miljø av kompetente og utviklingsorienterte rådgivere på mer enn  50 personer som jobber med majoriteten av de største virksomhetene i Midt-Norge. Vi bistår med strategiske og operasjonelle utfordringer, i spennet fra strategiutforming til implementering.

Vi er oppdatert på beste praksis innenfor våre tjenesteområder, samtidig som vi stadig utfordrer oss selv på å videreutvikle vår kompetanse. Våre ansatte ivaretar derfor et bredt spekter av fagområder og består av økonomer, teknologer og ingeniører, samt statsvitere, pedagoger, organisasjonspsykologer og designere.

Vi strekker oss for å være en verdidrevet virksomhet, hvor det er summen av det vi er og gjør som utgjør en forskjell, både for enhver situasjon kundene våre står i, og i møte med viktige samfunnsproblemer.

Delområder innen consulting

 • Strategi og driftsforbedring
 • Tjenesteinnovasjon og design
 • Teknologi
 • Informasjonssikkerhet
 • Utredning og analyse
 • Økonomi og virksomhetsstyring
 • Organisasjonsutvikling og ledelse

Revisjon

For oss handler revisjon om å skape tillit. Revisjon er et fagområde med røtter flere hundre år tilbake i tid. Siden oppstarten i 1849 har PwC revidert virksomheter av ulike størrelser i alle bransjer. Et regnskap revidert av PwC er et kvalitetsstempel og en trygghet for eiere, styret, ledelsen og andre brukere: Disse skal være trygge på at regnskapet gir et riktig bilde av virksomhetens reelle finansielle situasjon, slik at avgjørelser kan fastsettes på basis av regnskapet. Vi holder oss oppdatert på det som skjer innen regnskap, skatt og avgift – både nasjonalt og internasjonalt. Denne kunnskapen deler vi med dere.

CFO Solutions

Med kompetanse og kapasitet til økonomiavdelingen kan du sette sammen en økonomifunksjon tilpasset dine behov – fra løpende støtte til drifting av hele funksjonen. 

Vårt fokus er å løse dine oppgaver og utfordringer, med de kompetansene og verktøyene som trengs for hver enkelt oppgave du trenger hjelp til. Det gjelder i dag og over tid. Alt tilpasset ditt løpende behov!

Risk Advisory Services

En kompleks digital utvikling krever gode styrings- og kontrollsystemer. Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant. Les mer om Risk Advisory Services.

Juridiske tjenester

Advokatfirmaet PwC sin avdeling i Trondheim består av advokater og advokatfullmektiger med spesialkompetanse innenfor skatt, avgift og generell forretningsjus. 

Vi bistår aktører innenfor privat og offentlig sektor med å løse juridiske utfordringer i et bredt og praktisk perspektiv. Gjennom vårt nettverk i 158 land gir vi små foretak, større konsern og offentlige virksomheter en helhetlig bistand innenfor skatt, avgift og forretningsjus både i Norge og resten av verden. 

Sammen med våre kolleger innenfor rådgivning og revisjon, kan vi tilby et tverrfaglig kompetanseteam som finner løsninger tilpasset deg og din bedrift.

Delområder innen juridiske tjenester

 • Selskapsrett
 • Skatterett
 • Avgiftsrett
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom
 • Bank- og finansrett
 • Arbeidsrett

Våre bransjeeksperter hjelper deg der du er

Havnæring

Skal vi tro OECD så vil havøkonomien fordobles innen 2030. Da snakker vi muligheter!

 
Finans

Revolusjonen av betalingsløsninger har bare så vidt begynt. Her gjelder det å ikke sove i timen.

 

 

Offentlig sektor

Fremover skal det offentlige levere flere tjenester, men til mindre budsjett. Nå kreves det nye løsninger.

Fornybar Energi
Endringene i energibransjen skaper muligheter og utfordringer

Industri og handel
Vi hjelper industri- og handelsaktører med omstillingen som kreves for å sikre fremtidig vekst.

Eiendom
Vi ser mulighetene og sørger for at du og din virksomhet skaper verdi i endringsprosesser.


Kontakt oss

Rune Kenneth S. Lædre

Partner | Leder for Region Nord, Trondheim, PwC Norway

952 61 376

Kontakt meg

Kjetil Smørdal

Partner | Leder Revisjon Nord, Trondheim, PwC Norway

952 60 078

Kontakt meg

Ingrid Wibe

Partner | Leder for People and Organisation i region Nord og nasjonal leder for ledelse og endring, Trondheim, PwC Norway

977 44 104

Kontakt meg

Liss Johansen Sandø

Partner | Consulting, Trondheim, PwC Norway

982 64 385

Kontakt meg

Morten Riseth

Advokat | Direktør, Trondheim, PwC Norway

932 00 585

Kontakt meg

PwC i Trondheim

Brattørkaia 17B
7010 Trondheim

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger