IFRS fagspesialister


Bank og finans

Erik Andersen

Partner | Assurance , Oslo, PwC Norway

952 60 501

Kontakt meg


Olje og gass

Gunnar Slettebø

Partner l Leder for revisjon E&P, Stavanger, PwC Norway

952 61 145

Kontakt meg


Industri og handel

Vidar Lorentzen

Partner | Assurance, Oslo, PwC Norway

952 60 231

Kontakt meg


Offentlig sektor

Hans-Christian Berger

Partner | Assurance, Oslo, PwC Norway

952 60 390

Kontakt meg


Energi

Thomas Fraurud

Partner | Assurance, Oslo, PwC Norway

952 60 878

Kontakt meg


Forsikring

Magne Sem

Partner | Assurance, Oslo, PwC Norway

952 60 578

Kontakt meg


Telekom og media

Eivind Nilsen

Partner | Assurance, Oslo, PwC Norway

952 60 832

Kontakt meg


Tjenesteytende næring

Geir Haglund

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 199

Kontakt meg


Eiendom

Stig Lund

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 404

Kontakt meg


Sjømat

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, Bergen, PwC Norway

952 61 304

Kontakt meg


Shipping

Bjørn Rydland

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 480

Kontakt meg


Andre kontakter:


Oslo

Bjørn Rydland

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 480

Kontakt meg


Stavanger

Tom Notland

Partner, Stavanger, PwC Norway

952 61 134

Kontakt meg


Bergen

Jon Haugervåg

Partner | Leder Assurance Region Vest, Bergen, PwC Norway

952 61 300

Kontakt meg


Kristiansand

Bjørn Einar Strandberg

Partner | Assurance, Kristiansand S, PwC Norway

952 61 015

Kontakt meg


Fagavdelingen

Bjørn Einar Strandberg

Partner | Assurance, Kristiansand S, PwC Norway

952 61 015

Kontakt meg


Oslo

Signe Moen

Partner | Assurance, Oslo, PwC Norway

952 60 062

Kontakt meg

Didrik Thrane-Nielsen

Partner, Oslo, PwC Norway

952 60 437

Kontakt meg


Trondheim og Tromsø

Rune Kenneth S. Lædre

Partner | Leder Assurance Region Nord, Trondheim, PwC Norway

952 61 376

Kontakt meg