Hvilke teknologier er sentrale i det «digitale skiftet»? Vet du hva de innebærer? 

Den stadig raskere teknologiutviklingen krever omstilling og endring fra alle selskaper og i alle bransjer. For å lykkes må utgangspunktet være en solid forståelse av drivere og teknologi. PwC kan bistå med denne forståelsen og hjelpe din virksomhet med å forstå hvilke teknologier som er relevant, og hva digital omstilling skal bety for dere.

We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before.

Klaus Schwab, Grunnlegger og formann i World Economic Forum

Digitalisering - the basics

Uttalelsen over tilhører Klaus Schwab, grunnlegger og formann i World Economic Forum. Schwab mener at den digitale revolusjonen nå er kommet så langt at den skaper utgangspunktet for en fjerde industriell revolusjon, der grensene mellom det fysiske, digitale og biologiske utfordres.

Etter over 100 år med eksponentiell vekst i datakraft har den tredje industrielle revolusjonen, den digitale, kommet så langt at den skaper grunnlaget for en helt ny revolusjon. De teknologiske endringene vil fremover være så store, og komme så hyppig at både mennesker, organisasjoner og myndigheter vil ha utfordringer med å forstå og ta innover seg konsekvensene. 

Det digitale skiftet

Selv om ingen av oss kan se de fulle konsekvensene av endringene som kommer har hypen rundt digitalisering, disrupsjon og det digitale skiftet vært markant det siste året. Det har knapt gått en dag uten at avisene har skrevet om hvordan teknologiske endringer og roboter vil endevende samfunnet og stjele arbeidsplasser. Sentralt i denne hypen er en rekke teknologier og begreper som brukes hyppig, men som det ofte kan være vanskelig å forstå.

Digitalisering og den fjerde industrielle revolusjon, hvorfor nå?

Årsaken til at vi nå observerer en teknologisk utvikling uten sammenligning i historien er at tilgjengelig datakraft har hatt en eksponentiell utvikling og doblet seg ca. annethvert år siden starten på 1970-tallet (Moores law). I lang tid representerte denne doblingen kun en beskjeden økning i mulighetsrommet, da doblingen av datakraft var relativt liten.

For rundt ti år siden passerte vi imidlertid brytningspunktet på den eksponentielle utvikling, og vi dobler nå regelmessig enorme mengder datakraft. Datalagring og overføringshastigheter følger tilsvarende utvikling.

Det er kombinasjonen av disse eksponentielle utviklingene som er årsaken til at teknologiene som forklares her kommer til å endre verden i årene som kommer, og skape grunnlaget for nye muligheter vi aldri kunne forestilt oss.


Kontakt oss

Lars Erlend  Leganger

Lars Erlend Leganger

Direktør | AI-ekspert, PwC Norway

Tlf: 997 12 762