Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Webinar - PwC Lær litt mer: EU Taksonomi

EUs taksonomi for bærekraftig finans: En vekker for norsk næringsliv?

EUs taksonomi for bærekraftig finans viser at EU nå legger tyngde bak sine klimamål. Taksonomien blir et viktig verktøy for å frigjøre investeringskapital til grønne næringer og grønn omstilling. Dette innebærer indirekte at kapital skal styres bort fra ikke-bærekraftige økonomiske aktiviteter, noe som kan få makroøkonomiske konsekvenser for en fossilavhengig nasjon som Norge. 

I webinaret vil vi se nærmere på hvordan taksonomien kan komme til å påvirke norsk økonomi, og hvilke implikasjoner det vil ha for selskaper i olje og gass-sektoren og havbruksnæringen spesielt.

Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC og Magnus Young, bærekraftsrådgiver i PwC vil gi en introduksjon til taksonomien og presentere PwCs analyse av dens behandling av olje og gass og havbruk. Med oss har vi også Mari Sundli Tveit, direktør Politikk i NHO som vil dele  NHOs vurderinger av veien videre i norske myndigheters og EUs arbeid med taksonomien. Mari understreker behovet for bedre nasjonal koordinering og tettere samarbeid med næringslivet, og vil forklare videre hva taksonomien vil bety for NHOs medlemmer.

Playback of this video is not currently available

0:48:08

Webinar - PwC Lær litt mer: EU Taksonomi

Betydning for norsk økonomi

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Magnus Young

Magnus Young

Direktør | Klima og Bærekraft | Trust Solutions, PwC Norway

Tlf: 952 60 531

Følg oss