Bærekraftsrapportering

Få oversikt og innsikt i det viktige og spennende bærekraftsarbeidet vi nå går inn i.

Forsterket regulering skal sikre at bærekraftsmålene nås 

Skal vi nå målet om 1,5 grader, må vi kutte utslipp av klimagasser på nivå med en pandemi hvert eneste år. Dette setter klare forventninger til næringslivet.

Forsterket regulering må til om vi skal nå ambisiøse forpliktelser og få ned utslipp. EU har lagt fram et omfattende forslag til regelverk, og med en ambisiøs tidsplan for å sikre at klimamålene nås. For norske virksomheter blir det en krevende oppgave å implementere nye lover og regler som nå utvikles i raskt tempo. 

Vi holder deg oppdatert

Å ligge i forkant av ny regulering er nødvendig for å sikre gode prosesser for implementering, opprettholde konkurransekraft og ikke minst, bidra til et bærekraftig samfunn. Vi vet det er utfordrende å holde en god og fullstendig oversikt over det regulatoriske landskapet. Derfor lanserer vi denne digitale portalen hvor du finner oppdatert informasjon på sentrale områder. 

God lesning!