PwCs taksonomiverktøy: Finn ut hvilke terskelkrav som treffer din bedrift

09/09/21

Hanne Løvstad, direktør for bærekraft og klimarisiko i PwC

– Taksonomien kan fremstå som uoversiktlig og overveldende, spesielt om man ikke er vant til å lese EU-direktiver og reguleringer. Det viktigste bidraget til taksonomiverktøyet er at det gir en enkel oversikt over hvilke av kravene i taksonomien som gjelder for akkurat ditt selskap. Vet du det, blir taksonomien både mer forståelig og overkommelig, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft og klimarisiko i PwC.

PwCs taksonomiverktøy skal gjøre det enklere å navigere

- Det siste året har vi blitt kontaktet av en rekke selskaper angående EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Spørsmålene som går igjen er hva taksonomien vil ha å si for selskapet, og hva de må gjøre for å godkjennes som bærekraftige i det nye rammeverket, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft og klimarisiko i PwC. 

Hun forteller at teamet har brukt time på time dypt inne i de flere hundre sider lange lovtekstene fra EU. - Vi satt oss inn i terskelkravene som er relevante for de bransjene og selskapene vi jobber med, og skjønte fort at det var gode muligheter for å utvikle en teknisk løsning som gjør taksonomikravene mer oversiktlig både for oss og for kundene våre, sier hun. 

Etter et samarbeidsprosjekt mellom bærekraftseksperter, programmerere og forretningsutviklere er nå resultatet klart, og teamet kan endelig lansere PwCs nye taksonomiverktøy. 

Selv om det i første omgang er en relativt liten andel av norske bedrifter som får pålagt krav om å rapportere etter taksonomien, vil alle næringsdrivende som leverer produkter og tjenester til selskaper med rapporteringsplikt, fremstå mer attraktive dersom nettopp deres tjeneste eller produkt er klassifisert som bærekraftig. Sånn sett må alle forholde seg til EUs nye regelverk.

Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC

Taksonomiverktøyet har to hovedfunksjoner

Nummer en: enklere oversikt over terskelkravene

Enklere oversikt over terskelkravene 

Verktøyet gir en enkel oversikt over hvilke terskelkrav som er aktuelle for de ulike aktivitetene til selskapet. Istedenfor å bruke tid på å navigere seg gjennom uoversiktlige lovtekster fra EU, tar det nå bare få minutter å få opp terskelkravene som er relevante for deg og ditt selskap. 

Nummer to: Vurderer modenheten til selskapet og veien videre

Vurderer modenheten til selskapet og veien videre

Den andre funksjonen i verktøyet er en gapanalyse. I en felles gjennomgang med PwC og bedriften går vi gjennom terskelkravene en etter en, og vurderer modenheten til selskapet per område. Dette gir et godt inntrykk av hvor krevende det vil være å nå terskelkravene, samt hvilke terskelkrav som vil være mest krevende for akkurat din bedrift. Verktøyet produserer en rapport med et sammendrag av modenhet i dag og av hva selskapet bør følge opp nærmere i tiden fremover. Dette er et godt utgangspunkt for å sikre bærekraftig drift. 

 

Dette er taksonomien

EU har med sin Green Deal satt meget ambisiøse mål for overgangen til lavutslippssamfunnet og et klimanøytralt Europa i 2050. Omstillingen krever total omlegging av energisystemene våre, fra fossilt til fornybart, og enorme investeringer. Den grønne omstillingen må finansieres, og offentlig kapital og virkemidler strekker ikke til. EU innfører derfor nå en rekke reguleringer og verktøy for å få finanssektoren til å plassere privat kapital i bærekraftige investeringer.

EU-taksonomien (åpnes i nytt vindu) er selve grunnmuren, et klassifiseringssystem som setter kriteriene for hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige. Dette blir en svært viktig verktøykasse for finanssektoren som framover vil måtte prioritere grønne aktiviteter i sine investeringer, långivning, kunderådgivning og investorinformasjon. Det innføres merkeordninger for grønne finansielle produkter og en ny standard for grønne obligasjoner er allerede på plass. Hensikten er klar, pengene skal styres mot grønne investeringer, og kundene skal kunne ta informerte, bærekraftige valg. Standarder og merkeordninger setter også en sluttstrek for grønnvasking, kriteriene for hva som er grønt eller ikke er nemlig satt.

Nye taksonomiregler fra årsskiftet

Taksonomiens terskelkrav (åpnes i nytt vindu) definerer hvilke aktiviteter som vurderes som grønne, og hvilke som ikke gjør det. I første utkast av terskelkravene, publisert mars 2020, var Norges viktigste økonomiske sektorer enten ekskludert eller ikke inkludert enda. Klassifiseringen vakte stor debatt i både EU og EØS, primært rundt behandlingen av gass, vannkraft, kjernekraft og skogdrift. 21. april 2021 publiserte EU endelig utgave av terskelkravene for miljømål en og to, å stanse klimaendringene og å sikre klimatilpasning. Utkastet ble vedtatt i mai.


Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for en uformell prat om hvordan verktøyet fungerer, hva du kan forvente og om hvordan vi kan hjelpe deg på veien mot bærekraftig drift.

Ta kontakt med en av våre bærekraftseksperter

 

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000