Kjøp og salg av selskaper

Corporate finance

Vi rådgir eiere i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, og sørger for en sømløs transaksjonsprosess fra start til mål

PwC er den ledende rådgiveren innen salg og kjøp av selskaper. Vi er den rådgiveren som gjennomfører flest transaksjoner i Skandinavia, Europa og globalt, hvor 40 % av alle transaksjoner skjer på tvers av landegrenser. 

Med oss får du tilgang til et unikt og bredt tjenestespekter, samt et nettverk av bransjespesialister bestående av 3 000 Corporate Finance-rådgivere globalt.

Hvordan kan vi bistå deg?

Salg av bedrifter

En profesjonell og strukturert salgsprosess bidrar til en mer oversiktlig transaksjon, og øker sannsynligheten betydelig for å finne den beste eieren for å utvikle selskapet videre, samtidig som man oppnår best mulig betingelser. 

PwC Corporate Finance tar et helhetsansvar som prosjektleder av salgsprosessen fra start til mål, og vår erfaring og kompetanse gir trygghet for at dine interesser blir ivaretatt gjennom hele transaksjonen.

Vårt arbeid omfatter blant annet:

 • Etablere strategi for salgsprosessen
 • Interne forberedelser, herunder diskusjon og gjennomgang av forretningsplan, vekstmuligheter og forbedringsområder
 • Identifisere og kontakte kjøpere
 • Gjennomføre finansielle analyser og utarbeide finansiell databok
 • Utarbeide selskapspresentasjoner
 • Forberede deg for møter med potensielle kjøpere
 • Fasilitere og gjennomføre møter med potensielle kjøpere
 • Innsamling og analyse av bud
 • Fasilitere kjøpers due diligence
 • Forhandle med kjøper på vegne av deg
 • Etablere og forhandle aksjekjøpsavtalen og annet avtaleverk, i samråd med juridisk rådgiver

Kjøp av bedrifter

PwC har spesialister med lang erfaring innen rådgivning vedrørede kjøp av selskaper. I en kjøpsprosess gjennomfører vi en grundig undersøkelse av markedsaktører og drivkrefter, avklarer og spesifiserer kundens anskaffelseskriterier og bistår i kjøpsforhandlingene ved å tilby spesialister innen verdivurdering, due diligence, skatt og forhandlinger.

PwC tar et helhetsansvar som prosjektleder av kjøpsprosessen fra start til mål, men kan også skreddersy en støtte i utvalgte faser basert på kundens behov.

Andre tjenester

PwC tilbyr også rådgivning og bistand innenfor en rekke andre områder:

 • Fusjon
 • Verdivurdering
 • Kartlegging av strategiske allianser og søk etter potensielle partnere
 • Kapitalinnhenting
 • "IPO-readiness" (børsnotering)
 • Restrukturering
 • Due diligence
 • Leveraged buyout
 • Management buyout
 • Gjeldsfinansiering
 • Generasjonsskifte

Ta kontakt for å høre mer om vår erfaring og hvordan vi kan bistå deg eller din bedrift.

Kontakt oss

Øyvind Kvinge

Partner | Leder for M&A, Bergen, PwC Norway

952 61 219

Kontakt meg