Velkommen til PwC i Bergen

Vi tilbyr revisjon, rådgivning, regnskap og juridisk bistand. Kontakt oss – vi har mange gode råd å gi!

Tjenester vi jobber med

Regnskap

Få personlig oppfølging fra PwC – et av landets aller fremste kompetansemiljøer innenfor regnskapsføring og rådgivning. Du får regnskapsføring av svært høy kvalitet til en konkurransedyktig pris, og tilgang til ledende økonomisystemer og det nyeste innen regnskapsteknologi. 

 

Les mer om PwC Regnskap

Se mer

Advokatfirmaet PwC

Vår jobb er å finne løsninger, metoder og gode rutiner for deg og din virksomhet - på denne måten forutser vi situasjoner før de får utvikle seg til problemer. Som et av landets største advokatfirma, med et tverrfaglig kompetanseteam og ekspertise rettet særlig mot skatt- og avgiftsrett, tilbyr vi mer enn rene advokattjenester.

Les mer om Advokatfirmaet PwC

Se mer

Consulting

Vi hjelper deg og din virksomhet til nye høyder. Vi sørger for at du tar riktige beslutninger og snur utfordringer til muligheter, slik at du når dine mål. Du får de beste løsningene, enten du jobber i offentlig eller privat sektor, er markedsledende eller i gründerfasen. Kontakt oss – vi har mange gode råd å gi.

Les mer om Consulting

Se mer

Deals

Vi avdekker sorte hull eller skjulte forpliktelser, og sørger for at et kjøp gjennomføres med den største sikkerhet.

Les mer om Deals

Se mer

Insourcing Services

Har du behov for innleid kompetanse og ressurser i forbindelse med permisjoner og jobbskifte? Vi tilbyr utvidet kunnskap gjennom spesialiserte team satt sammen på tvers av de ulike tjenesteområdene våre, og kan derfor gå inn og dekke kompetansebehov på ulike nivå i en organisasjon - fra regnskapsmedarbeider til CFO.

Les mer om Insourcing Services

Se mer

Revisjon

Våre revisorer sikrer at du har tillit til finansiell rapportering, vi styrker grunnlaget for at du skal kunne ta riktige beslutninger og sørger for at du leverer kvalitet.

Les mer om Revisjon

Se mer

Risk advisory services

Vi sørger for at du vet hvilke usikkerhet din virksomhet er eksponert for, og vi bistår med å definere ambisjons- og akseptnivå for både risiko og prestasjon. Det er når vi vet hvor mye risiko du er villig til å ta at muligheter oppstår.

Les mer om Risk

Se mer

Ledelse, økonomi og prosjektstyring

Trenger du en CFO? En controller? Eller kanskje en prosjektleder? Uforutsette behov for ledende stillinger i din bedrift kan være vanskelig å dekke på kort sikt og gi uforutsette utfordringer på lang sikt.

Les mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet

Se mer


Bransjer vi jobber med

Bank og finans

Med kunnskap, erfaring og tverrfaglige kompetanse innen Bank og finansvirksomhet, snur vi utfordringer til muligheter. Vi ser løsninger, ser fremover og fokuserer på verdiskaping for deg og din bedrift.

Les mer om Bank og finans

Se mer

Eiendom

Flytteprosjekter eller rehabilitering gir helt nye muligheter for virksomheter å gjøre interne endringer og til å utvikle organisasjonen. Vi ser mulighetene og sørger for at du og din virksomhet skaper verdi i endringsprosesser.

Les mer om Eiendom

Se mer

Helse

Kartlegging, analyser, anbefalinger og implementering – alt krever at du forstår helsesektorens spesielle særtrekk. Vi har derfor satt sammen et team bestående av kirurger, psykiatere, sykepleiere, jurister og økonomer. Dette sikrer oss unik kunnskap og innsikt i flere viktige ledd innen helsesektoren, og vil gi deg som kunde en helhetlig og kvalitetssikker prosess.

Les mer om Helse

Se mer

Industri

Vi fokuserer på vekst og fremgang – for bærekraftig industri på Vestlandet.Gjennom god styring og struktur, rett kompetanse og riktige ressurser inn i oppdraget, bidrar vi i PwC med rett veivalg og styring mot vekst. Vi åpner dører, skaper muligheter og synliggjør verdier for deg og din virksomhet.

Les mer om Industri

Se mer

Offentlig sektor

Offentlig sektor er et tydelig og godt forankret satsingsområde for PwC, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har etablert egne spesialistgrupper innenfor ulike tjenesteområder for stat, kommuner og fylkeskommuner, og våre erfarne konsulenter bistår med fornyelse, omstilling og forbedring av strategisk styring.

Les mer om Offentlig sektor

Se mer

Shipping

Med ekspertise og spisskompetanse innen shipping og offshorevirksomhet, jobber vi i PwC tett på næringen og bidrar til at Norge ivaretar og utvikler sin posisjon som innovativ, fremtidsrettet og ledende innen maritim næring.

Les mer om Shipping 

Se mer

Sjømat

Vi jobber tett på sjømatnæringen, operasjonelt, strategisk og regulatorisk - både nasjonalt og internasjonalt. Med en rådgivende rolle for næringen, finner vi gode løsninger og skaper nye muligheter med fokus på vekst og verdiskaping for deg og din næring.

Les mer om Sjømat

Se mer

Kontakt oss

Kristoffer Gjerdevik Vassdal
Partner | Leder for Regnskap Bergen
Tlf: 982 64 300
Kontakt meg

Bjørn Gravdal
Partner | Leder for Deals Bergen
Tlf: 952 61 275
Kontakt meg

Jon Haugervåg
Partner | Leder for revisjon
Tlf: 952 61 300
Kontakt meg

Helene Kubon Skulstad
Partner | Leder av Consulting Vest, PwC Norway
Tlf: 952 60 649
Kontakt meg

Geir Inge Lunde
Partner | Leder for Region Vest
Tlf: 952 61 232
Kontakt meg

Dag Saltnes
Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen
Tlf: +47 952 60 632
Kontakt meg

Torbjørn Torsvik
Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked
Tlf: 952 61 256
Kontakt meg

Følg oss