Revisjon og rådgivning i Bergen | PwC

Vi tilbyr revisjon, rådgivning og juridisk bistand.Trenger du hjelp med å komme i gang eller videreutvikle ditt arbeid med bærekraft?

PwC hjelper aktører med en strategisk og helhetlig tilnærming til bærekraft - helt fra overordnet strategi, vesentlighetsvurdering og prioriteringer til utvikling av KPIer og rapportering.

Vi kan hjelpe virksomheten din med

Advokatfirmaet PwC

Vår jobb er å finne løsninger, metoder og gode rutiner for deg og din virksomhet - på denne måten forutser vi situasjoner før de får utvikle seg til problemer. Som et av landets største advokatfirma, med et tverrfaglig kompetanseteam og ekspertise rettet særlig mot skatt- og avgiftsrett, tilbyr vi mer enn rene advokattjenester.

PwC i Bergen er et kunnskapshus bestående av advokater og jurister, økonomer, revisorer, regnskapsførere og strategiske rådgivere. Vi jobber på tvers, og samlet tilbyr vi unike tjenester som sørger for en helhetlig prosess, som igjen skaper de beste løsningene for våre klienter. 

Consulting

PwC Consulting i Bergen består av 80 dyktige rådgivere. Vi jobber tett sammen med deg som kunde for å løse dine utfordringer innen en rekke ulike fagfelt - både strategisk, operasjonelt og regulatorisk.

Vår jobb er å finne mer effektive løsninger og sette deg i stand til å ta bedre beslutninger, og tilbyr et team av spesialister med erfaring fra en rekke ulike bransjer og fra ulike fagfelt. Enten det er snakk om endringsprosesser eller et ønske om bedre måloppnåelse, bringer vi global kunnskap til lokale løsninger.
Til tross for at ingen oppdrag er like, er løsningen alltid den samme; spesifikk ekspertise, god forståelse og godt håndverk. I godt samarbeid med våre kunder, skaper vi nye muligheter og nye verdier.

Deals

Kjøp og salg med største sikkerhet. Vi bistår deg som investor med å se og forstå hele det finansielle bildet knyttet til oppkjøp og transaksjoner. Vi avdekker sorte hull eller skjulte forpliktelser, og sørger for at et kjøp gjennomføres med den største sikkerhet. Vår kompetanse og erfaring har gjort oss til markedsledende innen due diligence og verdivurderinger. Ingen i verden har større kapasitet til å gjøre slike jobber enn oss.

CFO Solutions

CFO Solutions kan bidra med mer enn tradisjonell innleie av en økonomiressurs. Vårt fokus er å løse dine oppgaver og utfordringer, med kompetansen og de verktøyene som til enhver tid trengs. Tjenesten kan leveres som et fast definert engasjement, lite eller stort, eller som et sett oppgaver du løpende justerer etter behov. Sammen velger vi riktige ressurser ut fra oppgavenes omfang og kompleksitet.

Kontakt Fredrik Gabrielsen | Leder for Trust Solutions, Region Vest |  Tlf: + 47 970 82 408

Trust Solutions

God revisjon handler om tillit og verdiskapning. En bedrift med tillit har mye større sjanse for å oppnå suksess i de volatile og globale næringene vi i dag har på Vestlandet.  
Velger du å være kunde av PwC, er du en kunde av hele kompetansehuset, PwC. Vi bistår med tverrfaglig kompetanse gjennom våre medarbeidere innen Jus, konsulenttjenester og regnskapsførsel - i tillegg får du tilgang til vårt internasjonale nettverk som vil prioritere deg som kunde globalt.

Våre revisorer sikrer at du har tillit til finansiell rapportering, vi styrker grunnlaget for at du skal kunne ta riktige beslutninger og sørger for at du leverer kvalitet.

 

Risk advisory services

Vi hjelper deg å være i forkant. I Bergen finner du et av verdens ledende fagmiljøer knyttet til virksomhetsstyring. Vi sørger for at du vet hvilke usikkerhet din virksomhet er eksponert for, og vi bistår med å definere ambisjons- og akseptnivå for både risiko og prestasjon. Det er når vi vet hvor mye risiko du er villig til å ta at muligheter oppstår.

PwC Risk Advisory Services veileder deg gjennom et stadig mer komplekst spekter av regulatoriske endinger, internasjonale forskrifter og krav. Med en kompromissløs og høy etisk standard og holdning til etterlevelse av regelverk, bistår vi styret og selskapets ledelse med å ta velfunderte beslutninger og med å implementere hensiktsmessige og verdifulle løsninger.
Vi har betydelig erfaring med virksomhetsstyring i både offentlig- og privat sektor, og vi jobber tett med både større og mindre virksomheter.

 

Ledelse, økonomi og prosjektstyring

Trenger du en CFO? En controller? Eller kanskje en prosjektleder?
Uforutsette behov for ledende stillinger i din bedrift kan være vanskelig å dekke på kort sikt og gi uforutsette utfordringer på lang sikt.

 

 

 


Våre bransjeeksperter hjelper deg der du er

Havnæring
Skal vi tro OECD så vil havøkonomien fordobles innen 2030. Da snakker vi muligheter!

Kontakt oss i Havnæring Bergen

Finans
Revolusjonen av betalingsløsninger har bare så vidt begynt. Her gjelder det å ikke sove i timen.

Kontakt oss i Finans Bergen

Offentlig sektor
Fremover skal det offentlige levere flere tjenester, men til mindre budsjett. Nå kreves det nye løsninger.

Kontakt oss i Offentlig sektor Bergen

Eiendom
Vi ser mulighetene og sørger for at du og din virksomhet skaper verdi i endringsprosesser.

Helse
Unik kunnskap og innsikt i flere viktige ledd innen helsesektoren.
 

Kontakt oss i Helse Bergen

Industri
Vi fokuserer på vekst og fremgang – for bærekraftig industri på Vestlandet.
 

Kontakt oss i Industri Bergen

 

 

 


Kontakt oss

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, Bergen, PwC Norway

952 61 304

Kontakt meg

Sturle Døsen

Partner | Leder for Deals, Bergen, PwC Norway

952 61 276

Kontakt meg

Fredrik Gabrielsen

Partner | Leder for Revisjon, Region Vest, Bergen, PwC Norway

970 82 408

Kontakt meg

Jon Haugervåg

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 300

Kontakt meg

Øyvind Kvinge

Partner | Leder for M&A, Bergen, PwC Norway

952 61 219

Kontakt meg

Frode Myrdal

Partner | Consulting , Bergen, PwC Norway

952 61 303

Kontakt meg

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 236

Kontakt meg

Rune Strømsnes

Partner | Leder for Consulting Bergen, PwC Norway

952 61 293

Kontakt meg

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, revisjon og bærekraftsattestasjoner, Bergen, PwC Norway

952 61 225

Kontakt meg

Katarina Lindøen-Kjellnes

Partner, Bergen, PwC Norway

481 50 805

Kontakt meg

Marleen Tengs Johansen

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

928 46 765

Kontakt meg

Kristine Hesjedal Twomey

Partner, leder Risk advisory, Bergen, PwC Norway

952 61 263

Kontakt meg

PwC i Bergen

Sandviksbodene 2A
5035 Bergen

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Sjekk våre ledige stillinger

 

 

Banner til serien The Associates

Hvordan er det å jobbe i PwC? Møt syv nyutdannede og følg deres første år i PwC. Se serien her.