Velkommen til PwC i Bergen

Vi tilbyr revisjon, rådgivning, regnskap og juridisk bistand. Kontakt oss – vi har mange gode råd å gi!

Tjenester vi jobber med

Regnskap

Få personlig oppfølging fra PwC – et av landets aller fremste kompetansemiljøer innenfor regnskapsføring og rådgivning. Du får regnskapsføring av svært høy kvalitet til en konkurransedyktig pris, og tilgang til ledende økonomisystemer og det nyeste innen regnskapsteknologi. 

I Bergen har vi en hovedvekt av kunder i kategorien "små og mellomstore virksomheter", men fellestrekket er ofte at de har behov for noe utover det helt tradisjonelle regnskapsføreroppdraget. Våre kunder trenger mye mer enn debet og kredit.

Vi har noen satsingsområder knyttet til for eksempel internasjonale virksomheter, eiendom, kultur- og media, og sjømat, men et fellestrekk er de fleste kundene våre trenger en eller flere spesialtilpasninger. Les mer om våre regnskapstjenester.

 

Se mer

Advokatfirmaet PwC

Vår jobb er å finne løsninger, metoder og gode rutiner for deg og din virksomhet - på denne måten forutser vi situasjoner før de får utvikle seg til problemer. Som et av landets største advokatfirma, med et tverrfaglig kompetanseteam og ekspertise rettet særlig mot skatt- og avgiftsrett, tilbyr vi mer enn rene advokattjenester.

PwC i Bergen er et kunnskapshus bestående av advokater og jurister, økonomer, revisorer, regnskapsførere og strategiske rådgivere. Vi jobber på tvers, og samlet tilbyr vi unike tjenester som sørger for en helhetlig prosess, som igjen skaper de beste løsningene for våre klienter. Les mer om Advokatfirmaet PwC.

Se mer

Consulting

PwC Consulting i Bergen består av 80 dyktige rådgivere. Vi jobber tett sammen med deg som kunde for å løse dine utfordringer innen en rekke ulike fagfelt - både strategisk, operasjonelt og regulatorisk.

Vår jobb er å finne mer effektive løsninger og sette deg i stand til å ta bedre beslutninger, og tilbyr et team av spesialister med erfaring fra en rekke ulike bransjer og fra ulike fagfelt. Enten det er snakk om endringsprosesser eller et ønske om bedre måloppnåelse, bringer vi global kunnskap til lokale løsninger.

Til tross for at ingen oppdrag er like, er løsningen alltid den samme; spesifikk ekspertise, god forståelse og godt håndverk. I godt samarbeid med våre kunder, skaper vi nye muligheter og nye verdier. Les mer om våre rådgivningstjenester.

Se mer

Deals

Kjøp og salg med største sikkerhet. Vi bistår deg som investor med å se og forstå hele det finansielle bildet knyttet til oppkjøp og transaksjoner. Vi avdekker sorte hull eller skjulte forpliktelser, og sørger for at et kjøp gjennomføres med den største sikkerhet.

Vår kompetanse og erfaring har gjort oss til markedsledende innen due diligence og verdivurderinger. Ingen i verden har større kapasitet til å gjøre slike jobber enn oss. Les mer om Deals.

Se mer

Insourcing Services

Har du behov for innleid kompetanse og ressurser i forbindelse med permisjoner og jobbskifte? Vi tilbyr utvidet kunnskap gjennom spesialiserte team satt sammen på tvers av de ulike tjenesteområdene våre, og kan derfor gå inn og dekke kompetansebehov på ulike nivå i en organisasjon - fra regnskapsmedarbeider til CFO.

Vi skreddersyr din virksomhets kompetansebehov på kort varsel, og stepper inn med kunnskap, profesjonalitet og tilpasningsevne - med verdiskapning for øyet. Les mer om Insourcing Services.

Se mer

Revisjon

God revisjon handler om tillit og verdiskapning. En bedrift med tillit har mye større sjanse for å oppnå suksess i de volatile og globale næringene vi i dag har på Vestlandet.  

Velger du å være kunde av PwC, er du en kunde av hele kompetansehuset, PwC. Vi bistår med tverrfaglig kompetanse gjennom våre medarbeidere innen Jus, konsulenttjenester og regnskapsførsel - i tillegg får du tilgang til vårt internasjonale nettverk som vil prioritere deg som kunde globalt.

Våre revisorer sikrer at du har tillit til finansiell rapportering, vi styrker grunnlaget for at du skal kunne ta riktige beslutninger og sørger for at du leverer kvalitet. Les mer om Revisjon.

Se mer

Risk advisory services

Vi hjelper deg å være i forkant. I Bergen finner du et av verdens ledende fagmiljøer knyttet til virksomhetsstyring. Vi sørger for at du vet hvilke usikkerhet din virksomhet er eksponert for, og vi bistår med å definere ambisjons- og akseptnivå for både risiko og prestasjon. Det er når vi vet hvor mye risiko du er villig til å ta at muligheter oppstår.

PwC Risk Advisory Services veileder deg gjennom et stadig mer komplekst spekter av regulatoriske endinger, internasjonale forskrifter og krav. Med en kompromissløs og høy etisk standard og holdning til etterlevelse av regelverk, bistår vi styret og selskapets ledelse med å ta velfunderte beslutninger og med å implementere hensiktsmessige og verdifulle løsninger.

Vi har betydelig erfaring med virksomhetsstyring i både offentlig- og privat sektor, og vi jobber tett med både større og mindre virksomheter. Les mer om Risk.

Se mer

Ledelse, økonomi og prosjektstyring

Trenger du en CFO? En controller? Eller kanskje en prosjektleder? Uforutsette behov for ledende stillinger i din bedrift kan være vanskelig å dekke på kort sikt og gi uforutsette utfordringer på lang sikt. Les mer om hvordan vi kan bistå din virksomhet.

Se mer

 

Få med deg vår podcast

Misjon Vestlandet

Lytt her


Bransjer vi jobber med

Bank og finans

Med kunnskap, erfaring og tverrfaglige kompetanse innen Bank og finansvirksomhet, snur vi utfordringer til muligheter. Vi ser løsninger, ser fremover og fokuserer på verdiskaping for deg og din bedrift. Les mer om Bank og finans.

Se mer

Eiendom

Flytteprosjekter eller rehabilitering gir helt nye muligheter for virksomheter å gjøre interne endringer og til å utvikle organisasjonen. Vi ser mulighetene og sørger for at du og din virksomhet skaper verdi i endringsprosesser. Les mer om Eiendom

Se mer

Helse

Kartlegging, analyser, anbefalinger og implementering – alt krever at du forstår helsesektorens spesielle særtrekk. Vi har derfor satt sammen et team bestående av kirurger, psykiatere, sykepleiere, jurister og økonomer. Dette sikrer oss unik kunnskap og innsikt i flere viktige ledd innen helsesektoren, og vil gi deg som kunde en helhetlig og kvalitetssikker prosess. Les mer om Helse.

Se mer

Industri

Vi fokuserer på vekst og fremgang – for bærekraftig industri på Vestlandet.Gjennom god styring og struktur, rett kompetanse og riktige ressurser inn i oppdraget, bidrar vi i PwC med rett veivalg og styring mot vekst. Vi åpner dører, skaper muligheter og synliggjør verdier for deg og din virksomhet. Les mer om Industri.

Se mer

Offentlig sektor

Offentlig sektor er et tydelig og godt forankret satsingsområde for PwC, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har etablert egne spesialistgrupper innenfor ulike tjenesteområder for stat, kommuner og fylkeskommuner, og våre erfarne konsulenter bistår med fornyelse, omstilling og forbedring av strategisk styring. Les mer om Offentlig sektor

Se mer

Shipping

Med ekspertise og spisskompetanse innen shipping og offshorevirksomhet, jobber vi i PwC tett på næringen og bidrar til at Norge ivaretar og utvikler sin posisjon som innovativ, fremtidsrettet og ledende innen maritim næring. Les mer om Shipping 

Se mer

Sjømat

PwC Sjømat har hovedsete i Sandviksbodene i Bergen. Her finner du PwC sitt "Global Center of Excellence" innenfor fiskeri og havbruk, og vi er stolte av å kunne representere en one-stop shop for våre kunder. 

Vi har jobbet med bransjen siden den spede begynnelse, og har omfattende kjennskap til de regulatoriske, strategiske og operasjonelle utfordringene aktørene lever med. Våre team består av økonomer, advokater og ingeniører, flere med operasjonell erfaring, som hjelper deg som kunde å navigere gjennom et komplisert farvann.

Det er bredden i vår kunnskap, størrelsen på vår organisasjon og spisskompetanse på særområder som gjør det mulig for oss å gi sjømatnæringen verdiskapende råd på så mange ulike områder. Med en rådgivende rolle for næringen, finner vi gode løsninger og skaper nye muligheter med fokus på vekst og verdiskaping for deg og din næring. Les mer om Sjømat.

Se mer

Kontakt oss

Hallvard Aarø

Partner | Leder for Region Vest, PwC Norway

Tlf: 952 61 304

Kristoffer Gjerdevik Vassdal

Partner | Leder for Regnskap Bergen, PwC Norway

Tlf: 982 64 300

Bjørn Gravdal

Partner | Leder for Deals Bergen, PwC Norway

Tlf: 952 61 275

Jon Haugervåg

Partner | Leder for revisjon i Bergen og Region Vest, PwC Norway

Tlf: 952 61 300

Helene Kubon Skulstad

Partner | Leder av Consulting Vest, PwC Norway

Tlf: 952 60 649

Geir Inge Lunde

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 232

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen, PwC Norway

Tlf: +47 952 60 632

Torbjørn Torsvik

Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked, PwC Norway

Tlf: 952 61 256

Følg oss