Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans

Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli juridiske regler som vil bli håndhevet og hvor graden av etterlevelse vil ha konsekvenser. Bærekraft er altså i ferd med å bli alvor. Det er viktig å se både muligheter og risikoer i denne fasen.

 

baerekraft eu

EU har valgt å starte med finansnæringen. Begrunnelsen for dette er at alle næringer er avhengig av finansnæringen, enten det gjelder lånefinansiering eller i investormarkedene. Dessuten er finans en sterkt regulert bransje allerede, og har en sterkt innarbeidet kultur for etterlevelse av regulatoriske krav, samt håndheving og tilsyn av dette.

 

Les hele innlegget i FinansbloggenKontakt oss

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Advokat | Partner | Leder finansjuridiske tjenester, PwC Norway

Tlf: 971 75 717